Sikkert hydraulisk udstyr på maskiner

Sikkert hydraulisk udstyr på maskiner

Ved planlægning af hydrauliske anlæg til maskiner skal der tages hensyn til alle ønskede driftstilstande og anvendelsesområder. For at fastslå farerne skal der udføres en risikovurdering i overensstemmelse med EN ISO 12100. Alle identificerede risici skal i videst mulige omfang elimineres, når anlægget planlægges. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, skal der planlægges egnede beskyttelsesanordninger.

Dette er f.eks.:

  • Alle dele af anlægget skal være konstrueret til at kunne tåle tryk, der svarer til anlæggets eller enhver komponents maksimale driftstryk, eller på anden måde være omfattet af egnede beskyttelsesforanstaltninger.
  • De foretrukne beskyttelsesanordninger mod et utilladeligt højt tryk er en eller flere overtryksventiler, der begrænser trykket i alle dele af anlægget.
  • Anlæg skal planlægges, bygges og indstilles således, at de kan minimere trykstød og trykforstærkninger. Trykstød og forstærket tryk må ikke kunne forårsage farer.

Standarder for hydraulisk udstyr

Standard Titel
EN ISO 4413 Hydraulik – Generelle regler og sikkerhedskrav
til systemer og deres komponenter

 

Sikkerhedskompendiet

Ønsker du flere informationer? Læs mere i kapitel 8.4! Sikkerhedskompendiet på engelsk giver dig viden om maskinsikkerhed.

Sikkerhedskompendiet
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?