Oversigt over grundstandarderne (A+B-standarder)

Basis for maskiners og anlægs sikkerhed

Grundstandarder (A+B-standarder)

Standarder er aftaler mellem forskellige interesseorganisationer (producenter, forbrugere, prøvningsinstitutter, arbejdstilsynsmyndigheder og regeringer). De beskriver den tekniske status på det tidspunkt, hvor de bliver udarbejdet. Afhængigt af maskinens eller produktets anvendelsessted kan der gælde forskellige lovmæssige reguleringer, der gør det nødvendigt at anvende forskellige standarder. Det korrekte valg er en hjælp for maskinproducenten til at overholde lovens forskrifter.

Grundstandarder (A- og B-standarder) giver væsentlige oplysninger om koncept, strategi og arbejdsmetode for sikkerhed på maskiner og anlæg.

De vigtigste grundstandarder resp. A- og B-standarder:

Sikker konstruktion  
Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse

EN ISO 12100

Valg af beskyttelsesanordninger

 

Faste og bevægelige beskyttelsesskærme (beskyttelseshegn, barrierer, afskærmninger)

EN ISO 14120

Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger (låsning af beskyttelsesdøre etc.)

EN ISO 14119
Forebyggelse af
uventet start
EN ISO 14118
Berøringsløst beskyttelsesudstyr (lysgitre, lysbomme, scannere, trædemåtter etc.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

Tohåndsbetjente anordninger EN ISO 13851
Adgangsbegrænsende, justerbare beskyttelsesanordninger Faste og bevægelige afskærmninger EN ISO 14120
Nødstop EN ISO 13850
Yderligere beskyttelsesforanstaltninger – maskinsikkerhed  
Sikkerhedsafstande (beskyttelse af hænder, arme, ben og fødder) EN ISO 13857
Minimumafstande for at undgå klemning af legemsdele EN ISO 13854
Menneskekroppens mål, adgange til maskinarbejdspladser, adgangsåbninger, antropometriske data EN 547-1/-2/-3
Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder EN ISO 13855
Funktionssikkerhed og sikkerhedstekniske krav  
Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Sikkerhedstekniske krav til pneumatik EN ISO 4414
Sikkerhedstekniske krav til hydraulik EN ISO 4413
Elektrisk udstyr EN 60204-1, EN 60947-5-serie, DGUV forskrift 3

 

Beskyttelsesanordninger er nødvendige for i så stort omfang som muligt at beskytte mennesker mod de farer, der kan udgå fra en maskine i drift. Producenten har pligt til at vælge en passende beskyttelsesanordning. Denne må hverken øge risikoen eller besværliggøre arbejdet ved maskinen. Det er i producentens interesse nøje at begrunde sin beslutning om ikke at udstyre bestemte bevægelige dele med beskyttelsesanordninger.

Oversigt over området

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk