Lovgivning og standarder i Nordamerika

Nordamerika

I modsætning til Europa har EF-overensstemmelseserklæringen ingen relevans i Nordamerika. Forskellige standarder, forskrifter og retningslinjer fastlægger i USA og Canada, hvordan maskinsikkerheden skal sikres.

I USA er især produktstandarder, brandsikringsforskrifter ("Fire Codes"), elektriske retningslinjer og nationale love relevante. Derudover regulerer Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA, at der stilles en sikker og sund arbejdsplads til rådighed.

I Canada regulerer Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) arbejdspladsernes sikkerhed, suppleret med et stort antal forskrifter i de forskellige provinser.

Lovgivning og standarder i USA

De retlige grundlag i USA skal ses som en blanding af produktstandarder, brandsikringsforskrifter ("Fire Codes"), elektriske retningslinjer og nationale love. Overholdelsen og implementeringen af disse codes overvåges i offentligt regi af de lokale regeringsorganer.

Indbyggere i USA kender især standarder fra følgende organisationer:

  • Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
  • American National Standards Institute (ANSI)
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • National Fire Protection Association (NFPA)

Bemærk: CE-certificering er et europæisk krav, som ikke anerkendes i USA og ikke har nogen relevans eller betydning her.

USA

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

Occupational Safety and Health Administration i USA er en institution under USA's arbejdsministerium. I henhold til OSH Act (arbejdsmiljølov) har arbejdsgiverne ansvar for at stille en sikker og sund arbejdsplads til rådighed. OSHA har til opgave at sørge for sikre arbejdspladser ved at fastlægge og implementere standarder samt tilbyde kurser, oplysning, uddannelse og hjælp. Arbejdsgivere skal opfylde alle OSHA-standarder, som er relevante for dem. Derudover skal de opfylde generalklausulen i OSH Act, som kræver, at arbejdsgiveren holder arbejdspladsen fri for graverende farer.
www.osha.gov/law-regs.html

I 22 delstater i USA, f.eks. Michigan og Californien, har den pågældende regering et arbejdssikkerhedsprogram, som overtager OSHA's opgaver i denne delstat og implementerer tilsvarende eller nogle gange strengere krav. I fire øvrige delstater beskæftiger det statslige program sig kun med offentligt ansatte. I henhold til OSHA er følgende gældende: Stater skal fastsætte sikkerheds- og sundhedsstandarder, der er mindst lige så effektive som sammenlignelige nationalt gældende standarder (de fleste stater overtager disse nationalt gældende standarder). Stater kan vedtage standarder for farer, som ikke er omfattet af de nationalt gældende OSHA standarder.

Som regeringsforskrifter kan OSHA-standarder på sin vis sammenlignes med europæiske direktiver, selvom de tekniske krav er meget forskellige. OSHA beskæftiger sig mere med at beskrive specifikke, obligatorisk foreskrevne, tekniske krav end om abstrakte krav. En anden vigtig forskel er, at EU-direktiver først og fremmest henvender sig til maskinproducenter og integratorer, mens OSHA-standarder er tiltænkt arbejdsgivere, som er driftsansvarlige for maskinen (som regel køberen eller ejeren af maskinen). I USA er det derfor køberen, der skal kræve, at OSHA-standarderne overholdes.

Ud over planlagte og ikke planlagte inspektioner tilkaldes OSHA-kontrollanter ved arbejdsulykker. Hvis det her konstateres, at der ikke er taget hensyn til "frivillige" ANSI-standarder, kan OSHA-bøderne blive højere. Straffene kan også blive højere i tilfælde af civilretlige processer.

American National Standards Institute (ANSI)

ANSI-standarder udvikles af private organisationer, der formelt har status som "frivillige industristandarder". Ofte optræder ANSI-standarder dog som en del af kontrakter. Mange OSHA-standarder er baseret på ANSI-standarder. I mange tilfælde er den bindende OSHA-standard baseret på en ældre udgave af en frivillig ANSI-standard. I disse tilfælde tilrådes det at anvende begge standarder.

Underwriters Laboratories (UL)

UL udsender sikkerhedsstandarder. Disse indeholder især krav til elektriske apparater og komponenter. Et eksempel er UL 508A (industrielle styreskabe). Nogle UL-standarder er indleveret af UL til ANSI; nu er de også ANSI-standarder. UL-standarder beskæftiger sig for det meste kun med risikoen ved brande og elektriske stød.

OSHA kræver, at næsten alle elektriske apparater og kabler på arbejdspladser opfylder de relevante UL-standarder, og at disse registreres og kontrolleres af et nationalt registreret laboratorium (NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory). OSHA offentliggør i denne forbindelse lister over NRTL'er. På listerne findes f.eks. CSA (Canadian Standards Association), Intertek (ETL), TÜV Rheinland, TÜV SÜD og UL (Underwriters Laboratories). Ikke angivne apparater kan normalt få gennemført en slags kontrol "i marken" af de samme NRTL'er. Vær opmærksom på, at UL-standarder ofte er meget anderledes eller endda modstridende med IEC-standarder (International Electrotechnical Commission) og europæiske standarder (EN). Overholdelse af UL-standarderne angives ved, at godkendelsesmærket fra NRTL findes på apparatet. Organisationerne offentliggør også en liste over overensstemmende produkter, derfor gælder disse apparater som "angivet på listen". Kontrollanter inden for elektroteknik i USA ser efter godkendelsesmærket (UL, CSA, osv.) på apparatet. Apparater uden godkendelsesmærke godkendes normalt ikke.  De fleste af disse laboratorier er akkrediteret for flere lande. Kun deres "US"-godkendelsesmærke accepteres (f.eks. er et TÜV-godkendelsesmærke for Europa eller Kina ikke relevant i USA).

National Fire Protection Association (NFPA)

National Electrical Code (NEC) udgives af NFPA (National Fire Protection Association) som ANSI/NFPA 70. Overensstemmelsen med NEC kontrolleres af kontrollanter fra de lokale myndigheder (typisk en by), især ved nye bygninger og større bygningsværker.

NFPA udgiver desuden standarden ANSI/NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery). Den regulerer samme område som EN/IEC 60204-1, men er ikke identisk. Det er principielt frivilligt at overholde ANSI/NFPA 79, men kræves af visse amerikanske delstater og lokale myndigheder.

Lovgivning og standarder i Canada

Nogle arbejdspladser i Canada er omfattet af den føderale lovgivning, som varetages af Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS). Men flertallet reguleres af den enkelte provins eller af lokale forskrifter.

Bemærk: CE-certificering er et europæisk krav, som ikke anerkendes i Canada og ikke har nogen relevans eller betydning her.

De elektriske standarder udgives i Canada af CSA (Canadian Standards Association). De ligner ofte kravene i USA. Visse elektriske CSA-standarder støtter sig til IEC-standarder og er tilpasset til de canadiske krav, andre er udviklet sammen med UL eller NFPA. Certificeringen af elektrisk sikkerhed udføres af laboratorier, der akkrediteres af SCC (Standards Council of Canada). Disse er f.eks. CSA og UL, men også mange andre.

Også de mekaniske standarder offentliggøres i Canada af CSA. Nogle er baseret på ANSI-standarder eller er udviklet sammen med ANSI, andre på ISO-standarder.

Canada

Ontario

I provinsen Ontario kan de tekniske forudsætninger for maskinsikkerhed sammenlignes med forudsætningerne i EU (den Europæiske Union). Dog må producenten ikke certificere sig selv. For de fleste nyinstallerede eller modificerede maskiner kræver Ontario Regulation 851 (Industrial Establishments – Safety Regulations), at ejere og arbejdsgivere skal sikre, at maskinen ikke tages i drift, før der er udført et PSHSR (Pre-Start Health and Safety Review), normalt af en autoriseret ingeniør. PSHSR-retningslinjerne fra Ontarios arbejdsministerium tager højde for en kombination af forskrifter fra CSA, ANSI, ISO og EN.

Hvad angår den elektriske sikkerhed kræver Ontario Electrical Safety Code og Ontario Regulation 438/07, at alle elektriske produkter og apparater er certificeret og mærket af en SCC-akkrediteret institution i henhold til CSA-standarder. Elektriske anlæg i bygninger skal også kontrolleres af elektrosikkerhedsmyndigheden ESA (Electrical Safety Authority).

Quebec

I provinsen Quebec skal advarsler og sikkerhedsanvisninger forefindes både på engelsk og fransk.

Andre provinser

Andre provinser i Canada har grundlæggende lignende krav til den elektriske sikkerhed som Ontario, på grundlag af Canadian Electrical Code (CEC eller "CE Code") og andre CSA-standarder. Hvad angår maskinsikkerhed anvender andre provinser end Ontario for det meste CSA-standarder.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?