Brexit – konsekvenser for maskinsikkerheden

Efter 47 års medlemskab har Storbritannien forladt den Europæiske Union. Storbritannien meldte sig ud af den Europæiske Union den 1. februar 2020. Indtil slutningen af 2020 gælder der en overgangsperiode. Men efter den 31. december 2020 kommer der omfattende ændringer – uanset resultatet af de igangværende forhandlinger. Her finder du et overblik over informationstilbuddene om maskinsikkerhed.
 

Brexit – regler fra 01.01.2021

Aktuelt ser reglerne således ud, at du indtil den 1. januar 2023 må anvende CE-mærkningen og EU-overensstemmelsesvurderingen under bestemte forudsætninger, når du markedsfører maskiner eller maskinkomponenter på det britiske marked.

Der etableres en national britisk procedure for overensstemmelsesvurdering. Samtidig indføres der et nyt overensstemmelsesmærke – "United Kingdom Conformity Assessment – UKCA". Den nye procedure refererer til nationale UK-love og ikke længere til EU-direktiver. Hvis ændringer i EU-retten bliver retsgyldige i overgangsperioden, bliver UKCA-mærket gældende i overgangsperioden.

Efter den 1. januar 2023 accepteres kun UKCA-mærket. Indtil den 1. januar 2024 kan du for de fleste varers vedkommende anbringe UKCA-mærket på en etiket, der er anbragt på produktet, eller på et ledsagende dokument. Derefter kun direkte på produktet.

Brexit – kompakt overblik over de aktuelle forskrifter!

Brexit

Brexit har været en realitet siden starten af 2021. De største ændringer i forbindelse med maskinsikkerhed vedrører proceduren for overensstemmelsesvurdering. I vores kompakte brochure kan du læse, hvilke forskrifter der aktuelt gælder i forbindelse med Brexit.

Download af brochure om Brexit

Pilz anvender standardiserede processer til den internationale overensstemmelsesvurdering. I den forbindelse arbejder Pilz-eksperterne altid tæt sammen med Pilz-datterselskabet i destinationslandet. Om nødvendigt kan Pilz fungere som repræsentant (Authorised Representative) og hjælpe med processen til opnåelse af CE- eller UKCA-mærkningen. Hvis du har spørgsmål, hjælper vi dig.

Følgende regler gælder for markedsføring af varer i Storbritannien

Varer, som opfylder EU-kravene, kan i de fleste tilfælde fortsat markedsføres på det britiske marked indtil den 1. januar 2023.

På trods af overgangsperioden på findes der tilfælde, hvor UKCA-mærket er påkrævet fra 1. januar 2021, hvis produktet er omfattet af specifikke lovbestemmelser – inklusive maskindirektivet – og produktet kræver en overensstemmelsesvurdering fra tredjepart.

Hvis din overensstemmelsesvurdering er udført af et britisk overensstemmelsesvurderingsorgan, må du ikke længere bruge CE-mærket.

Markedsføring af maskiner i Storbritannien – med UKCA-mærkning – kræver anvendelse af den britiske procedure for overensstemmelsesvurdering, f.eks. med hjælp fra en repræsentant (Authorised Representative), der har bopæl i Storbritannien.

I overgangsperioden indtil den 01.01.2023 er en UKCA-egenerklæring tilstrækkelig til at markedsføre varer i Storbritannien.

Storbritannien

Følgende regler gælder for markedsføring af CE-mærkede varer på EU-markedet:

Hvis du markedsfører slutprodukter fra Storbritannien på EU-markedet, skal du træffe foranstaltninger, der sikrer overholdelse af EU-kravene fra den 1. januar 2021; der er ikke nogen overgangsperiode.

De britiske udpegede og notificerede organer (Notified Bodies) mister deres akkreditering, og de britiske EF-/EU-typeafprøvningsattester er ikke længere gyldige. Processen for opnåelse skal gennemføres igen.

Den Europæiske Union

Sørg for markedsføring af dine maskiner i Storbritannien med hjælp fra Pilz!

Pilz-eksperter hjælper dig med ændringsprocesser, som skal implementeres i forbindelse med Brexit ved certificering, CE- eller UKCA-mærkning af produkter og maskiner, markedsføring af maskiner og anlæg og anvendte maskinkomponenter i Storbritannien eller Nordirland. Vi rådgiver dig gerne om, hvordan du kan gennemføre overgangen problemfrit, omkostningseffektivt og sikkert.

Vores eksperter samarbejder her med Pilz-datterselskabet i Storbritannien, der fungerer som repræsentant (Authorised Representative) og kan hjælpe dig i processen med at opnå UKCA-mærkning.

Yderligere oplysninger:

Den britiske regerings officielle websted, gov.uk, om CE-mærkning

UKCA Government Guidance

Den Europæiske Unions websted

EU og Brexit

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?