Funktionssikkerhed

Hvad betyder funktionssikkerhed?

Standarder er en jungle

Årsagerne til risici og dermed også de tekniske foranstaltninger for at undgå risiciene kan være meget forskellige. Derfor skelner man mellem forskellige typer af sikkerhed f.eks. ud fra årsagen til de mulige farer.

Man taler om "funktionssikkerhed", når sikkerheden afhænger af, om et styringssystem fungerer korrekt.

Når det drejer sig om kravene til funktionssikkerhed, spiller risikovurderingen en central rolle. Det fremgår af standarden EN ISO 12100, hvilke trin du skal følge ved risikovurdering af og risikoreduktion for maskiner. Vurdering og verificering af sikkerhedsfunktioner overtages af standarderne EN ISO 13849 og EN / IEC 62061 under forudsætning af, at den nødvendige, tekniske beskyttelsesforanstaltning er afhængig af et styringssystem. Ud fra risikovurderingen fås kravene til sikkerhedsintegriteten (PL, SIL).

Standarderne om funktionssikkerhed – EN ISO 13849 og IEC 62061

Funktionssikkerheden betegner den del af et systems sikkerhed, som er afhængigt af, om det sikkerhedsrelaterede styringssystem fungerer korrekt. Derudover afhænger sikkerheden som regel også af andre risikoreducerende foranstaltninger, som skal overvejes i henhold til EN ISO 12100. Nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre eller hastighedsovervågning er blandt de typiske sikkerhedsanordninger, som anvendes til at sikre maskiner og anlæg. Efterhånden som maskiner og anlæg bliver mere og mere komplekse, anvendes der ud over almindelige relæer i stigende grad programmerbare styringer. Både EN ISO 13849 og IEC 62061 sørger for overensstemmelse med den internationale lovgivning, f.eks. maskindirektivet. Begge standarder er af central betydning for maskin- og anlægsproducenter, fordi mange B- og C-standarder henviser direkte til dem.

Revidering af standarderne EN ISO 13849 og IEC 62061

Begge standarder skulle opdateres for fortsat at repræsentere "det aktuelle tekniske niveau". Den nyeste udgave af IEC 62061 blev offentliggjort den 19. februar 2021. Årsagen til revidering af de to standarder var ikke kun et resultat af den rutinemæssige revidering og tilpasning til det aktuelle tekniske niveau, men også de mange diskussioner, som opstod ved det mislykkede forsøg på at kombinere de to standarder til IEC/ISO 17305.

Indholdet i IEC 62061 er velkendt, men ændringerne i EN ISO 13849 er endnu ikke afsluttet; man ved dog, at begge nye udgaver indeholder følgende:

 • en beskrivelse af specifikationerne af sikkerhedskravene, inklusive informationer som
  • driftstyper, hvor funktionen er aktiv (altid, kun ved vedligeholdelse osv.)
  • hvordan sikkerhedsfunktioner overvåges
  • hvornår og hvordan sikkerhedsfunktioner testes
  • den tilhørende fejlreaktion
  • reaktionstider
 • Ændret metodik til definition af det nødvendige sikkerhedsniveau (PL eller SIL)
 • Ændrede krav til applikationssoftwaren afhængigt af kompleksiteten og de valgte programmeringssprog
 • Tilladelse til, at undersystemer, som er udviklet ud fra den ene standard, kan anvendes i den anden


Eksisterende Safety-koncepter bør gennemgås

Producenter af maskiner og anlæg bør genvurdere eksisterende Safety-koncepter med hensyn til standardernes ændrede risikoklassificering. I visse tilfælde opstår der en større fleksibilitet, hvad angår de vedtagne risikoparametre. Det skal vurderes i det enkelte tilfælde, om det har konsekvenser for de hidtidige sikkerhedsvurderinger.

Overgangsfrister efter ratificeringen?

IEC 62061 blev offentliggjort i februar 2021; på grund af de igangværende diskussioner i standardiseringsorganerne kan det dog blive i 2022 for EN ISO 13849's vedkommende. Det er endnu ikke til at forudse, om der bliver en overgangsfrist for offentliggørelsen af standarderne i Den Europæiske Unions Tidende, og hvor lang den eventuelt bliver. Derfor er det en god idé tidligt, dvs. nu, at tage stilling til de forventelige ændringer.
Vi holder os orienteret på dine vegne!

Standarden IEC 62061

Oversigt over funktionssikkerhed

Rådgivning om funktionssikkerhed

Funktionssikkerhed har altid til hensigt at beskytte mennesker og maskiner mod risici. I Europa er de relevante standarder om funktionssikkerhed i forbindelse med maskinproduktion angivet i maskindirektivet. Download vores plakat om "Funktionssikkerhed" med det samme, og få et kompakt overblik over forløbet for en risikovurdering og risikoreduktion i overensstemmelse med EN ISO 12100. Afledt af denne såkaldte A-standard kan du tage to vigtige standarder med i betragtning:

 • EN ISO 13849-1: Denne kan anvendes til elektriske, elektroniske, programmerbare elektroniske, hydrauliske, pneumatiske og mekaniske systemer
 • EN / IEC 62061: Denne kan anvendes til elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer

Vigtige parametre for sikkerhedsrelaterede funktioners pålidelighed er sikkerhedsintegritetsniveauet (SIL) og Performance Level (PL).

Download plakaten Funktionssikkerhed

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger

Serviceydelser - Pilz hjælper dig som udbyder af løsninger gennem maskinens livscyklus

Kurser - Hold dig opdateret om maskinsikkerhed og automatisering

Genopfrisk din viden i sikkerhedskompendiet

Oversigt over området

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk