CE-mærkning

Skal en maskine, som har været i produktion i længere tid, ændres, således at den er i overensstemmelse med det nye maskindirektiv?

Principielt er der foreløbig ingen pligt til efterfølgende ombygning af maskiner, som er certificeret i henhold til det "gamle" maskindirektiv, hvis maskinerne i henhold til produktsikkerhedsloven (ProdSG) ikke
er ændret væsentligt.

Men hvis det kun er den producenterklæring, som du beskriver, der er til rådighed, har man generelt pligt til at gennemføre en overensstemmelsesvurderingsproces for denne maskine. Producenterklæringen angiver, at der i maskindirektivets forstand er tale om en delmaskine, som af den integrationsansvarlige gøres til en komplet maskine.

Set fra den driftsansvarliges synspunkt er alle maskiner omfattet af driftssikkerhedsforordningen (BetrSichV). Denne kræver en såkaldt risikovurdering for alle kraftdrevne arbejdsmidler (maskiner) for med regelmæssige mellemrum at analysere deres sikkerhed. Hvis der her konstateres sikkerhedsmangler, skal disse fjernes.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?