CE-mærkning

Skal producenten også gennemføre en risikovurdering af en maskine, som er fremstillet komplet i overensstemmelse med forskrifterne i en harmoniseret C-standard?

Ja, producenten skal altid gennemføre en risikovurdering.

Maskindirektivet (artikel 5, afsnit 1) forlanger, at producenten eller dennes repræsentant sikrer sig, at maskinen opfylder de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav, som er angivet i bilag I, der gælder for den pågældende maskine. I bilag I forlanges det også, at der gennemføres en risikovurdering.

Men hvis maskinen allerede er fremstillet i overensstemmelse med forskrifterne i en harmoniseret C-standard, har producenten den fordel, at den pågældende standard hjælper ham ved risikovurderingen.

Derudover gælder den såkaldte "formodningsvirkning" ved anvendelse af standarden om, at maskinen er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de gældende grundlæggende krav til maskinsikkerhed og sundhedsbeskyttelse. I tilfælde af skader gælder der dermed omvendt bevisbyrde. Hvis der ikke anvendes harmoniserede standarder, påhviler bevisbyrden producenten i tilfælde af skader.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?