Sikkerhedsteknisk udstyr

Hvilke sikkerhedskrav er gældende ved fjernservice på maskiner?

Spørgsmål: Hvilke sikkerhedskrav er gældende i forbindelse med fjernservice og fjernstyring (teleservice) på maskiner? Under hvilke forudsætninger er adgang til maskiner hos kunden tilladt? Findes der bestemmelser om dette i standarderne og eksempler på korrekt implementering?

Svar: Ved risikovurdering af maskinen skal der tages hensyn til alle livsfaser. Fjernservice er også en livsfase/driftstype, som der skal tages hensyn til i risikovurderingen. Generelt gør følgende sig gældende: Der må ikke opstå risici på grund af fjernservicen.

Der findes ikke nogen bestemt standard for fjernservice. Men det er muligt at støtte sig til andre bestemmelser:
F.eks. beskæftiger nogle C-standarder sig med emnet, som f.eks. EN ISO 10218-2 for robotsystemer.
Her beskrives fjernadgang i kapitel 5.6.5 a)-k).

Andre relevante punkter:
- Hvad sker der, når teleservicens forbindelse afbrydes?
- Hensyntagen til emnet Security (uvedkommende betjening).

Der er tale om et mangesidigt emne, som det kun er muligt at give præcise svar på, hvis man har et omfattende indblik i applikationen. Kontakt os gerne på adressen sales@pilz.de, hvis du ønsker at gøre brug af flere rådgivningsydelser.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?