Sikkerhedsteknisk udstyr

Hvilke værdier for funktionel sikkerhed kan antages for en PT100-sensor til beregning af en sikkerhedsfunktion (med PAScal)? Findes der standardiserede værdier for dette som f.eks. for pneumatikkomponenter i den generiske database?

Du kan antage følgende værdier ved beregning af en sikkerhedsfunktion i PAScal:

I bilag C til standarden EN ISO 13849-1 angives der normative værdier for automatiseringsteknikkens komponenter. Tabel C1 omhandler komponenter, som er udsat for slid. Med undtagelse af hydrauliske komponenter angives her B10d-værdierne for de pågældende komponenter
(B10d-værdien angiver antallet af koblingscyklusser, før 10 % af komponenterne kommer ud for farligt svigt).

Endvidere omhandler tabellerne C2-C7 elektroniske komponenter. Her angives en MTTFd-værdi (MTTFd-værdien er en statistisk værdi, som fastlægges ved hjælp af levetidsforsøg eller en pålidelighedsprognose, som beregnes på grundlag af de anvendte komponenters sandsynligheder for svigt. Den er et delaspekt, som der tages hensyn til ved kontrollen af de anvendte komponenters kvalitet).
Temperatursensorer er ganske vist ikke angivet specifikt her. Ud fra din skildring vil vi imidlertid anbefale, at der anvendes komponenter, som har samme fysiske adfærd.

Generelt gør følgende sig gældende: Det er ikke kun den rene PT100, der skal beregnes, men også evt. analyseenheder eller måleforstærkere etc., som PT100 er tilsluttet.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?