Sikkerhedsteknisk udstyr

Hvordan kan starttasten og tasten "Kør til grundstilling" indlæses i PNOZmulti?

Spørgsmål:

Jeg anvender en PNOZmulti til at implementere mine sikkerhedsopgaver. Vi bruger en starttast til at starte vores automatikforløb. Vi bruger en tast med navnet "Kør til grundstilling" for at gøre maskinen startklar. Begge taster kvitterer sikkerhedsanordningerne på maskinen (sikkerhedslystæppe, ...) og udløser derefter bevægelser, når alle sikkerhedsanordninger er aktive. Mit spørgsmål: Hvordan kan disse taster indlæses i PNOZmulti:
1) Via sikre indgange i PNOZmulti?
2) Via usikre indgange i PNOZmulti?
3) Via standardstyringens indgange og derefter med overførsel via et feltbusmodul til PNOZmulti?

 

Svar:

Tasterne kan indlæses via de sikre indgange i PNOZmulti. Men i de fleste tilfælde er dette ikke absolut nødvendigt.
Det fremgår af anlæggets risikovurdering, om tasterne skal analyseres sikkerhedsorienteret.
Eftersom anlæggets farebringende bevægelser kun kan udføres, når alle sikkerhedsanordninger fungerer fejlfrit og er aktive, kan start- og kvitteringstasterne i de fleste tilfælde indlæses via usikre indgange i PNOZmulti eller via standardstyringens indgange.

Man skal være opmærksom på følgende:
Der skal udføres en bevidst handling, når beskyttelsesanordninger kvitteres, og når anlægget startes.
Eftersom starttasten og tasten "Kør til grundstilling" kvitterer beskyttelsesanordningerne og starter anlægget, skal tasten enten betjenes to gange, eller der skal anbringes en ekstra tast, som kvitterer beskyttelsesanordningerne.
Det er vigtigt, at fareområdet kan ses fra den position, som kvitteringstasten til beskyttelsesanordningerne har, så det sikres, at der ikke befinder sig personer i fareområdet.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?