Sikkerhedsteknisk udstyr

Samling af maskiner/ansvar for overensstemmelse med direktiver/væsentlig ændring?

Et anlæg til behandling af spildevand i en galvaniseringsvirksomhed skal moderniseres. Anlægget består af forskellige tanke (bl.a. med røreværker), kammerfilterpresse, diverse pumper og ventiler samt måleteknik (flow, niveau, temperatur, pH-værdi) med et fælles styreskab. Diverse pumper, kammerfilterpressen, måleteknikken og den komplette styring udskiftes. Måleteknik og automatisering inkl. styreskab kommer fra leverandøren. Anlægget opbygges af kunden i samarbejde med leverandøren af kammerfilterpressen.

Spørgsmål 1: Er der her tale om en "samling af maskiner"?
Spørgsmål 2: Hvis ja, hvem er producent, og hvem har ansvaret for overensstemmelse med direktiverne?
Spørgsmål 3: Er der tale om en "væsentlig ændring", således at anlægget skal behandles som et nyt anlæg?

Svar:

ad 1) Galvaniseringsanlæg er omfattet af maskindirektivet. På grund af den procestekniske sammenbygning er der i det nævnte tilfælde tale om en samling af maskiner.

ad 2) Enhver maskinproducent er ansvarlig for, at både en maskine og en delmaskine er i overensstemmelse med maskindirektivet.

I forbindelse med SAMLINGEN er flere varianter mulige:
Spørgsmålet er, hvad der er bestilt. Dette spørgsmål skal være entydigt afklaret. Hvis der her kontraktligt ikke kan gives et entydigt udsagn, skal den driftsansvarlige overtage rollen som markedsførende part og CE-certificere samlingen af maskiner eller anlægget.

Eksempel A: Et firma får tildelt en opgave med at udskifte en lille motor med en større.
Eksempel B: Et firma får tildelt en opgave med at udskifte en lille motor med en større samt kontrollere, om anlægget er blevet udsat for en væsentlig forandring og om nødvendigt genetablere CE-overensstemmelse.

Det fremgår ikke entydigt af eksempel A, hvem der er ansvarlig for CE-overensstemmelsen. Her vil den driftsansvarlige sandsynligvis skulle overtage ansvaret. I eksempel B er det entydigt afklaret, hvem der skal levere ydelsen.

ad 3) Dette kan ikke besvares generelt (på afstand). Her kræves der viden om den nøjagtige situation før og efter ombygningen. Derfor er en kontrol på stedet uundgåelig. Man kan evt. få hjælp i brancheorganisationens fortolkningspapir.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?