Sikkerhedsteknisk udstyr

Må der anvendes en manuel nødstop-omgåelse (f.eks. via nøgleafbryder) til et aftageligt manuelt betjeningsmodul? Hvis ja, hvordan skal et sådant kredsløb se ud? Skal der anvendes et kortslutningsstik?

I EN ISO 13850, 4.1.1 står der, at nødstopfunktionen altid skal være til rådighed og funktionsdygtig. Derudover har nødstopfunktionen førsteprioritet i forhold til alle andre funktioner og arbejdsgange i alle maskinens driftstyper. Anordninger, som er beregnet til at befri indelukkede personer, må ikke begrænses.

Når et betjeningsmodul med stiktilslutning afbrydes, skal nødstoppet kortsluttes med et kortslutningsstik. Når der bruges en nøgleafbryder, kan nødstoppet også omgås under drift. Det er imidlertid ikke tilladt (EN ISO 13850 4.1.1).

Hvis nødstopmoduler kan afbrydes (f.eks. bærbare programmeringsmoduler), eller hvis delområder af en maskine kan slukkes, skal der sørges for, at der ikke kan ske forvekslinger mellem aktive og ikke-aktive kommandomoduler.

I forbindelse med betjeningsmoduler med stiktilslutning og nødstop (rød på gul baggrund) skal man sørge for, at der med afbrudt betjeningsmodul ikke kan ske en forveksling mellem et aktivt og et ikke-aktivt nødstop. Det betyder, at betjeningsmodulet skal fjernes fra maskinen og opbevares aflåst. Hvis dette ikke er muligt, må der ikke anvendes nødstop (rød på gul baggrund). Nødstoppet skal i så fald defineres som hurtigstandsning i en anden farve (f.eks. sort eller grå).

Hvis der er tale om en presse, beskrives dette specifikt i ISO 16092-1/2/3/4.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?