Driftssikkerhed

Hvilke sikkerhedsanordninger må sættes ud af kraft i forbindelse med idrifttagningen?

Vi arbejder jævnligt med CNC-laseranlæg og er ikke sikre på, hvad der er tilladt. I forbindelse med idrifttagningen af laseren skal vi f.eks. omgå beskyttelsesforanstaltninger mod stråler. Servoaksernes beskyttelsesindkapsling skal også åbnes i forbindelse med justering. Hvordan stemmer det overens med kravene i maskindirektivet? Hvilke sikkerhedsforanstaltninger kan og skal man træffe?

Idrifttagningen er en livsfase, som skal tages i betragtning i risikovurderingen. Under idrifttagningen er det endnu ikke alle sikkerhedsfunktioner, der er implementeret/installeret.

Der findes ingen opgørelse over, hvilke sikkerhedsfunktioner der må deaktiveres i forbindelse med idrifttagningen, og hvilke der ikke må. Hvis sikkerhedsfunktionerne endnu ikke findes, eller de midlertidigt er inaktive, skal der træffes yderligere foranstaltninger. Disse er dog specifikke for det enkelte anlæg og kan generelt ikke defineres på afstand.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?