Driftssikkerhed

I hvilken TRBS (tyske tekniske regler for driftssikkerhed) forklares/defineres begrebet "kompetent person"?

Begrebet "kompetent person" defineres ud over i TRBS også i den tyske driftssikkerhedsforordnings §2 afsnit (7):

(7) En kompetent person i denne forordnings betydning er en person, som på grund af sin erhvervsuddannelse, erhvervserfaring og erhvervsarbejde af nyere dato har den nødvendige faglige viden til kontrol af arbejdsudstyr. Personen er i forbindelse med dette kontrolarbejde ikke underlagt faglige anvisninger og må ikke diskrimineres på grund af dette arbejde.

Se også:

www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html

I henhold til driftssikkerhedsforordningens §10 skal arbejdsgiveren sørge for, at følgende arbejdsudstyr kontrolleres af en hertil kompetent person:

  • Arbejdsudstyr, hvis sikkerhed afhænger af monteringsforholdene
  • Arbejdsudstyr, der er udsat for påvirkninger, som kan forårsage skader, der kan føre til farlige situationer
  • Arbejdsudstyr, der kan forringe sikkerheden efter reparationsarbejde

Arbejdsgiveren skal derudover sørge for, at kontrollerne, som udføres af den kompetente person, opfylder risikovurderingen i henhold til §3 i driftssikkerhedsforordningen.

Yderligere oplysninger om kompetente personers kontrol af arbejdsudstyr finder du i TRBS 1201.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?