Viden om standarder

Konstruktion af robotter: Hvilke standarder skal der tages hensyn til?

Grundlæggende er robotter omfattet af maskindirektivet. Derudover er f.eks. følgende standarder relevante inden for robotics:

– DIN EN ISO 10218-1 (Sikkerhedskrav til industrirobotter – Del 1: Robotter): Denne første del af standarden fastlægger krav og anvisninger for den inhærent sikre konstruktion, for beskyttelsesforanstaltninger og brugerinformation om industrirobotter. Den beskriver grundlæggende farer i forbindelse med robotter og stiller krav for at fjerne eller tilstrækkeligt reducere de risici, der er forbundne med disse farer.

– DIN EN ISO 8373 (Industrielle robotter – Terminologi): Definerer og beskriver robotter og robotenheder, der både kan anvendes i industrielle og ikke-industrielle miljøer.

- ISO 9787 (Industrirobotter – Koordinatsystemer og bevægelsesnomenklaturer): Beskriver ud over grundlæggende robotic også principperne inden for bevægelse af robotter. Den omfatter alle robotter i henhold til den ovennævnte DIN EN ISO 8373.

– Endvidere er en standard for ikke-industrielle robotter på nuværende tidspunkt (10/13) i afstemningsfasen. FDIS ISO 13482 (Robotter og robotudstyr – Sikkerhedskrav – Ikke-medicinske robotter til personlig pleje) indeholder følgende hovedpunkter:

  • Risikobeskrivelse for anvendelse af robotter i private miljøer
  • Krav til sikker konstruktion inkl. egnede beskyttelsesforanstaltninger
  • Krav til brugerinformationer om sikker anvendelse af robotter


De nævnte standarder beskæftiger sig eksplicit med området robotics. Vær dog opmærksom på, at der uafhængigt af dette også skal tages hensyn til de relevante standarder, der er sammenfattet under maskindirektivet.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?