Viden om standarder

Er styreskabet til en maskine omfattet af DIN EN 61439-1 eller DIN EN 60204-1??

... Vi leverer ofte færdige styreskabe til maskiner til maskinproducenter. Er styreskabet i dette tilfælde en lavspændings-relækombination i henhold til DIN EN 61439-1? Eller er det kun DIN EN 60204-1, der skal anvendes?


Standarder er grundlæggende uforpligtende og udgør derfor basisværktøjet til at opfylde direktivers bestemmelser.

I det nævnte tilfælde kunne der være tale om EMC- eller lavspændingsdirektivet.

Spørgsmålet kan ikke besvares generelt. Vi har brugt to situationer som eksempel:

1) Du bygger kun styreskabet (kunden sørger for den elektriske konstruktion).
I dette tilfælde skal kunden CE-certificere styreskabet sammen med maskinen.
2) Hvis dit firma skal klare den elektriske konstruktion, skal styreskabet CE-certificeres hos dig og leveres med overensstemmelseserklæring i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet. Alle relevante standarder, som er offentliggjort i EU-Tidende i forbindelse med disse to direktiver, KAN anvendes.

Nøjagtigt hvilken standard, der kommer på tale til den nævnte installation og de komponenter, som er anvendt i styreskabet, kan ikke fastlægges entydigt på afstand. Anbefaling: I alle standarder er der defineret et anvendelsesområde. Dokumentér på dette grundlag, hvorfor du har anvendt en standard (eller hvorfor ikke).

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?