CE-mærkning

Hvor finder jeg den aktuelle vejledning for anvendelse af maskindirektivet, og til hvem henvender denne sig konkret?

Siden december 2009 har det nye maskindirektiv 2006/42/EF skullet anvendes. Under drøftelsen af det reviderede maskindirektiv i Rådet og Europa-Parlamentet erklærede Kommissionen sig villig til at udarbejde den nye vejledning til anvendelse af direktivet.

Vejledningen henvender sig til alle, som anvendelsen af maskindirektivet vedrører, f.eks. producenter, forhandlere og importører af maskiner. Den fungerer som hjælp til en europæisk ensartet fortolkning og anvendelse af maskindirektivet og forklarer koncepterne og kravene heri. Derudover indeholder vejledningen informationer om andre EU-lovbestemmelser, der har forbindelse til maskindirektivet 2006/42/EF.

Siden 2011 har den tyske udgave af "Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF – 2. udgave 2010", som er afstemt med Østrig og Schweiz, været til rådighed.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.pdf

Hvor finder jeg vejledningerne om de forskellige direktiver?

http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html 

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?