Driftssikkerhed

Skal en arbejdsgiver kontrollere den viden, som kompetente personer har?

I henhold til den tyske driftssikkerhedsforordning (BetrSichV) er det arbejdsgiveren eller den driftsansvarlige for en maskine/et anlæg, der har ansvaret for den fagligt korrekte kontrol af maskiner, anlæg og arbejdsudstyr. Overdragelse til eksterne firmaer (kompetente personer) kan ikke fritage ham for dette ansvar. Her finder den almindelige aftaleret dog anvendelse. Før en kontrakt indgås, skal arbejdsgiveren altid kontrollere den pågældende kvalifikation hos den kompetente person samt nøje definere kontrollernes indhold og omfang i henhold til driftsikkerhedsforordningen. I enkelte tilfælde kan det endda være nødvendigt at få forelagt passende dokumentation for kvalifikationen.

Sagen er en anden, når det drejer sig om fagpersonale hos et akkrediteret inspektionsorgan i henhold til den tyske driftssikkerhedsforordning. Specialisterne hos det akkrediterede inspektionsorgan kan uden videre kontrol betragtes som kompetent inden for det akkrediterede fagområde. Akkrediteringen og udnævnelsen af dette fagpersonale sker hos Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) (delstaternes centrale myndighed for sikkerhedsteknik).

 

Pilz-sikkerhedsserviceydelser

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?