Viden om standarder

Har en maskinproducent pligt til at bruge standarder?

I henhold til maskindirektivet, artikel 5, skal producenten eller hans repræsentant, som skal være bosiddende i EU, før markedsføring eller idrifttagning af en maskine sikre sig, at de gældende grundlæggende krav til maskinsikkerhed og sundhedsbeskyttelse er opfyldt. Her foreskrives det ikke, at der skal anvendes bestemte standarder.

"Formodningsvirkning" – brugerne agerer i overensstemmelse med love og direktiver
Anvendelsen af harmoniserede standarder udløser imidlertid den såkaldte "formodningsvirkning" om, at maskinen er konstrueret og fremstillet i henhold til de gældende grundlæggende krav til maskinsikkerhed og sundhedsbeskyttelse. I tilfælde af skader gælder der dermed omvendt bevisbyrde. Hvis der ikke anvendes harmoniserede standarder, påhviler bevisbyrden producenten i tilfælde af skader.

Derudover kan harmoniserede standarder anvendes til at finde det aktuelle tekniske niveau, som (i henhold til bilag I i maskindirektivet) er minimumkravet til producenten.

En standard er harmoniseret, når den er blevet vist i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?