Sikkerhedsteknisk udstyr

Har en elektrokonstruktør et medansvar, hvis hans firma ikke anvender eller har til hensigt at anvende de nye sikkerhedsstandarder, eller kan han unddrage sig dette ansvar ved hjælp af sin arbejdsgivers underskrift. Eller skal han nægte at udføre arbejdet, hvis han ikke får de nødvendige informationer om kravet om risikominimering og evt. kun mundtlig information som "Vi bygger i overensstemmelse med kategori 2 som altid"?

I henhold til maskindirektivet, artikel 5, skal producenten før markedsføring eller idrifttagning af en maskine sikre sig, at de gældende grundlæggende krav til maskinsikkerhed og sundhedsbeskyttelse er opfyldt. Her foreskriver loven ikke, at der skal anvendes bestemte standarder.

"Formodningsvirkning" – brugerne agerer i overensstemmelse med love og direktiver
Anvendelsen af harmoniserede standarder udløser imidlertid den såkaldte "formodningsvirkning" om, at maskinen er konstrueret og fremstillet i henhold til de gældende grundlæggende krav til maskinsikkerhed og sundhedsbeskyttelse. I tilfælde af skader gælder der dermed omvendt bevisbyrde. Hvis der ikke anvendes harmoniserede standarder, påhviler bevisbyrden producenten i tilfælde af skader.

Derudover kan harmoniserede standarder anvendes til at finde det aktuelle tekniske niveau, som (i henhold til bilag I i maskindirektivet) er minimumskravet til producenten. En standard er harmoniseret, når den er blevet vist i Den Europæiske Unions Tidende.

Hvis du som konstruktør konstaterer, at det aktuelle tekniske niveau ikke anvendes i maskinens konstruktion, eller at maskinen ikke opfylder kravene til maskinsikkerhed, skal du skriftligt gøre din overordnede opmærksom på disse mangler. Juridisk set er der ingen forbindelse mellem køberen og konstruktøren, men mellem de to firmaer. Generelt retsforfølges konstruktøren ikke. Det må dog tilrådes at sikre sig skriftligt.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?