Sikkerhedsteknisk udstyr

Hvornår er anvendelse af permanent fastgjorte fastgørelsesmidler foreskrevet?

I maskindirektivet 2006/42/EF kræves det, at fastgørelsesmidler efter afmontering af en fast afskærmning enten skal forblive fastgjort til selve afskærmningen eller til maskinen.

Dog bør man her også være opmærksom på de "Generelle principper" i bilag I i maskindirektivet. Heri står der, at de forpligtelser, der følger af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav kun gælder, hvis den pågældende risiko forekommer under de tilsigtede betingelser eller under forudseelige usædvanlige betingelser. På steder, hvor der ikke forekommer denne form for risici, kan der også anvendes "normale" fastgørelsesmidler. Denne betragtning bør fremgå klart af risikovurderingen.

Permanent fastgjorte fastgørelsesmidler kan ikke erstattes af henvisninger i driftsvejledningen eller mærkning på beskyttelsesanordningen.

Kravene til permanent fastgjorte fastgørelsesmidler konkretiseres i DIN EN 953:2009 (afsnit 7.2).

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?