Sikkerhedsteknisk udstyr

Skal en driftstypevælger anvendes sikkert?

Med grundlag i maskindirektivet 2006/42/EF samt de gældende standarder skal der altid forefindes en driftstypevælger, hvis flere driftstyper og/eller styringsforløb er mulige på en maskine eller et anlæg, og disse kræver forskellige sikkerhedsniveauer.

Her gælder følgende minimumskrav til driftstypevælgeren:

  • Hver enkelt kontaktstilling må kun muliggøre én driftstype
  • Betjening af driftstypevælgeren alene må ikke udløse maskinens eller anlæggets drift
  • Den valgte driftstype skal være overordnet alle andre styrefunktioner på maskinen/anlægget med undtagelse af: Nødstandsning/nødstop

Den sikre anvendelse af driftstypevælgeren er ikke reguleret entydigt af maskindirektivet eller de gældende standarder. En undtagelse er her nogle produktrelaterede standarder (C-standarder). Alligevel kan kravet "hver enkelt kontaktstilling må kun muliggøre én driftstype" kun opfyldes gennem en sikker anvendelse af driftstypevælgeren. Eftersom en standardstyring ikke kan indordnes under en sikkerhedskategori, kan en standardstyrings anvendelse af en driftstypevælger heller ikke ske sikkerhedsrelateret.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?