CE-mærkning

Hvad forstår man ved samlinger af maskiner?

I maskindirektivet 2006/42/EF taler man om en "samling af maskiner", når enkeltstående maskiner fungerer sammen eller er placeret på en sådan måde, at de skal betragtes som en samlet enhed.

Dette betyder, at anlægskomponenterne

  • er placeret således, at de skal betragtes som en enhed (især rumligt sammenhængende)
  • fungerer sammen som en helhed, dvs. at de fungerer sammen med henblik på et fælles mål (f.eks. fremstilling af en papirbane)
  • aktiveres som en helhed (fælles eller sammenknyttet styring)
  • fungerer som en helhed og sikkerhedsteknisk udgør en enhed.

Der kan ikke foreligge en "samling af maskiner" i maskindirektivets forstand, hvis enkeltstående maskiner eller delanlæg funktionelt og styringsteknisk ganske vist er forbundet med hinanden i et helhedskompleks, men disse f.eks. sikkerhedsteknisk ikke udgør en helhed. Det er f.eks. tilfældet, hvis der pga. sammenknytningen ikke eller kun forekommer få risici ved interfacene.


1. Produktionsteknisk sammenhæng?
Ja Fortsæt med 2
Nej EF-overensstemmelseserklæring for og CE-mærkning af de enkeltstående maskiner
2. Sikkerhedsteknisk sammenhæng?
Ja "Samling af maskiner" i maskindirektivets forstand, EF-overensstemmelseserklæring og CE-mærkning for "samlingen af maskiner"
Nej EF-overensstemmelseserklæring for og CE-mærkning af de enkeltstående maskiner

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?