CE-mærkning

Kan en maskine uden driftsvejledning markedsføres, hvis driftsvejledningen efterleveres på et senere tidspunkt?

Driftsvejledningen udarbejdes af producenten eller af hans stedfortræder, som skal være bosiddende i EU. Driftsvejledningen skal udarbejdes på et af de officielle sprog. Ved idrifttagning af en maskine skal den originale driftsvejledning samt om nødvendigt en oversættelse til brugslandets sprog medfølge.

Driftsvejledningen skal indeholde de planer og skemaer samt alle formålstjenlige oplysninger, især med hensyn til maskinsikkerheden, som er nødvendige for idrifttagning, vedligeholdelse, eftersyn, kontrol af funktionsevnen og evt. reparation af maskinen.

Enhver fejl i en driftsvejledning kan have juridiske konsekvenser, hvis der er tale om en instruktionsfejl, der medfører en ulykke. En driftsvejledning er kun tilladt, hvis den er på skrift.

Sidste ændring af artiklen: 2011-06-16 11:47
Forfatter: Pilz GmbH & Co. KG
Revision: 1.5

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?