CE-mærkning

Hvilken dokumentation skal en ekstern producent af styreskabe levere til maskinproducenten? Betragtes styreskabet allerede som en delmaskine? Er det nødvendigt med en producent- eller en inkorporeringserklæring?

Et styreskab er primært omfattet af lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet. Disse direktiver kræver udstedelse (ikke vedlæggelse) af en EF-overensstemmelseserklæring og en CE-mærkning. Derfor er en inkorporeringserklæring i overensstemmelse med maskindirektivet ikke mulig.

Et styreskab med styring er en væsentlig del af en maskine, men det er pr. definition ikke en delmaskine.

Eftersom styreskabet bliver en del af en maskine, skal det vurderes i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocessen (som skal udføres af maskinproducenten). Det betyder, at der er behov for yderligere oplysninger som krævet i henhold til lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet. Maskinproducenten bør derfor også få bekræftet, at bestemmelserne i maskindirektivet overholdes. Da der ikke er noget krav om dette i lovgivningen, bør dette aftales privatretligt før indgåelse af kontrakten.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?