Løsninger til ikke-jern-, stål-og aluminiumsindustrien

Med sikkerhed produktiv

Sikker automation i stål- og aluminiumsforarbejdning.

Sikkerhedskravevene i ikke-jern-, stål-og aluminiumsindustrien er steget hurtigt de seneste år. Ved anlægsplanlægning drejer det sig om tidligt at tage hensyn til sikkerhedsteknikken for senere på rettidig vis at kunne forebygge stilstandtider.

    

Netop i denne branche benyttes der lange, sammenkædede anlæg såsom valseværker, galvaniseringsanlæg eller anlæg til overfladebehandling. Det er ofte svært at overskue disse anlæg, og der skal eksempelvis beskyttes mod ukontrolleret genstart, f.eks. ved hjælp af LoTo (Lock Out - Tag Out) hhv. aflåst stop.

  

I store, sammenkædede anlæg kræves hurtig reaktion ved faretruende begivenheder

Pilz tilbyder velegnede løsninger til sikkerhedsteknisk overvågning af produktionsforløb:

Drag også nytte af vores omfattende udbud af serviceydelser:

Ønsker du yderligere oplysninger med henblik på sikre automatiseringsløsninger i stål-og aluminiumsindustrien? Kontakt os - vi støtter dig lige fra planlægning til idriftsætning!