Løsninger til halvlederindustrien

Moderne koncepter, der giver mere sikkerhed

Halvlederindustrien er en ny industri, der er vokset kraftigt i de senere år. Sikkerhedsrelevante opgaver blev tidligere løst af maskin- og halvlederproducenterne selv. Den hertil anvendte relæteknik vanskeliggjorde samspillet i forbindelse med komplekse sikkerhedsfunktioner.

Efter ændringen af SEMI-sikkerhedsstandarden S2 i 2003 kan du i dag bruge elektroniske løsninger til at øge sikkerheden. Pilz har haft en afgørende rolle i forbindelse med opdatering af standarden. Brug pålidelige og komplette sikkerhedskoncepter, når du skal løse komplekse opgaver. Beskyt samtidig også maskinen og produkterne.

Her kan Pilz tilbyde færdigudviklede koncepter, der er baseret på mange års erfaring inden for sikkerhedsteknik.

Udnyt fordelene

  • Investerings- og produktionsbeskyttelse af din maskine
  • Løsning i overensstemmelse med SEMI
  • Egnet til renrum: slidfri med lille pladsbehov
  • langtidsafprøvet og gennemprøvet i praksis
  • fleksibel ved tilpasninger og udvidelser
  • sikker produktion med minimeret risiko for uheld

Altid den rigtige sikkerhedsløsning

Pilz kan tilbyde den rigtige styringsteknik, som er optimeret til følgende applikationer:

  • Wafer-Processing
  • Back-End-produktion
  • Fladskærmsproduktion (FPD)

Brug her den rigtige sikkerhedsløsning. Vi udarbejder gerne dit personlige sikkerhedskoncept sammen med dig. Kontakt os!