Løsninger inden for brænderteknik

Godkendt, sikker Pilz-hard- og software til brænderstyringssystemer

Implementer moderne brænderløsninger med Pilz

Et brænderanlægs automatiske drift har en kompleks opbygning og skal opfylde mange internationale standarder. På grund af den høje farerisiko gælder der strenge sikkerhedsforskrifter. Pilz har udvidet sit program af sikre systemløsninger specielt til brug inden for brænderteknik.

Brug den sikre systemløsning fra Pilz...

...i dampkedler, tørringsanlæg, ovne, til affaldsforbrænding, til energiproduktion, til termiske processer:

  • Til styring og overvågning af brænderen,
  • til regulering af brænderen,
  • og til sikker overvågning af det samlede anlæg.

Derudover tilbyder Pilz også færdige løsninger til højtemperaturanlæg.

Brug Pilz-sikkerhedssystemer...

...til styring og overvågning af fyringsanlæg samt til regulering og overvågning af brænderes brændstof-/luftforhold:

Spar tid med allerede færdige, godkendte softwaremoduler til funktionerne...

  • ...automatisk styresystem til brænder
  • ...netværksregulatorer
  • ...funktioner til overvågning af anlæg, som f.eks. grænseværdiovervågning og NØDSTOP

Alle komponenter og softwaremoduler er godkendt i overensstemmelse med standarderne for automatiske brænderstyresystemer, termoprocesanlæg, brændere, dampkedler og i henhold til den internationale standard IEC 61508 (SIL 3).

Vi klarer det for dig!

Pilz udarbejder automatiseringskonceptet til en sikker brænderstyring for dig. Udnyt vores knowhow, og kontakt os!