Automatiseringssystemet PSS 4000

Sikker bevægelsesovervågning i automatiseringssystemet PSS 4000

Sikker bevægelsesovervågning i automatiseringssystemet PSS 4000

I automatiseringssystemet PSS 4000 er den sikre overvågningsfunktion komplet integreret i brugersoftwaren. Der kan implementeres to forskellige måleprincipper og dermed forskellige funktioner.

De overvåger f.eks. op til 8 akser pr. styring (PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi) indtil PL e med et kompakt modul og passende softwaremoduler – og det med kun én hastighedsføler.

Derudover kan du i automatiseringssystemet PSS 4000 implementere sikker positionsovervågning. Til dette formål har du tællermoduler med softwaremoduler til rådighed. Sådan overvåger du – i kombination med to (ikke-sikre) hastighedsfølere dine drev for sikker position.  

 

Du kan nu bestille det kompakte modul PSSu K F EI til bevægelsesovervågning med én hastighedsføler.

Sikker bevægelsesovervågning i automatiseringssystemet PSS 4000

Automatiseringssystemet PSS 4000 overbeviser med mange fordele. Systemet udmærker sig ved forskellige hardwarekomponenter, en softwareplatform til sikkerhed og automatisering og mulighed for Multi-Master-tilgangsvinkel (distribuerede styringsfunktioner i stedet for en central styring).

Du implementerer forskellige funktioner inden for sikker bevægelsesovervågning med forskellige moduler.
 

Sikker bevægelsesovervågning med en hastighedsføler

Der står et kompakt I/O-modul til rådighed (der kan kombineres med styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi) til rådighed til sikker overvågning af op til 8 akser pr. styring indtil PL d med kun en hastighedsføler. Du nyder godt af reducerede reaktionstider og en øget produktivitet ved hjælp af hurtig, lokal frakobling – uafhængigt af PLC'ens cyklustid.
 

Løsningens fordele

  • Reducerede reaktionstider, højere produktivitet
  • Fejlminimering og hurtig projektimplementering ved hjælp af enkel indstilling af hastighedsfunktionerne i softwaren
  • Hurtig idrifttagning, vedligeholdelse og service ved hjælp af enkel diagnose af de indstillede grænseværdier og parametre via værktøjet
  • Anvendelse af eksisterende hastighedsfølere
  • Implementering af sikkerhedsfunktioner iht. EN 61800-5-2:

    – indtil PL d med kun én sin/cos-hastighedsføler
    – indtil PL e med én sikker hastighedsføler
    - indtil PL e med en kombination af hastighedsføler og initiator, med ekstra gearovervågning

 

Sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

Ved PSS 4000 er den sikre overvågningsfunktion komplet integreret i brugersoftwaren.

Fordel: Analysen af signalerne fra to standardhastighedsfølere gør det muligt på samme tid at foretage sikker overvågning af en akses hastighed, position og stilstand. Man kan endda opnå en sikker position med standardhastighedsfølere.

  • Sikker analyse af hastighed, position og stilstand med standardhastighedsfølere
  • Flytning af den sikre overvågningsfunktion til brugersoftwaren
  • Større fleksibilitet ved overvågning af grænseværdier ved hjælp af en dynamisk grænseværdiovervågning i brugerprogrammet
  • Godkendt af TÜV, herved sparer brugeren at skulle gennemføre sin egen softwareudviklingsproces og en kostbar godkendelsesproces
  • Universel anvendelighed og mulighed for udbygning med standardiserede interfaces, uafhængigt af synkrogivertype og -producent

Sikker bevægelsesovervågning i automatiseringssystemet PSS 4000

I automatiseringssystemet PSS 4000 er der to forskellige måleprincipper til rådighed med forskellige fysiske moduler og forskellige softwaremoduler.

Sikker bevægelsesovervågning med én hastighedsføler

... med modulet PSSu K F EI og passende softwaremoduler:

SSR – Safe speed range = sikkert hastighedsområde

... der findes både en maksimumhastighed, som ikke må overskrides, og en minimumhastighed, som ikke må underskrides. Hvis en af grænserne over- eller underskrides, slukkes drevet.
 

SSM – Safe Speed Monitor = sikker hastighedsovervågning

… sender et sikkert udgangssignal for at vise, om motorens omdrejningstal ligger under en fastlagt grænseværdi.

SDI – Safe direction = sikker bevægelsesretning

et drevs bevægelse kan kun ske i én (defineret) retning. Hvis den foreskrevne omdrejningsretning ikke overholdes, sker der en sikker frakobling af drevet.

SOS – Safe operating stop = sikkert driftsstop

overvåger aksens nåede stop-position og forhindrer, at positionsvinduet forlades. Samtidig bibeholdes drevets reguleringsfunktioner i fuldt omfang. Hvis det overvågede positionsvindue forlades, sker der en sikker frakobling af drevet.

Sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

…med modulerne PSSu E F INC og PSSu E F ABS SSI og passende softwaremoduler:

SLP – Safe limited position = sikkert begrænset position

"Sikkert begrænset position" (SLP) overvåger alle yderpositioner, som f.eks. den sikre områdeovervågning af robotter og lineære akser.

SP – Safe position = sikker positionsovervågning

… stiller via en sikker bus drevets sikre positionsdata til rådighed, som kan anvendes på en egnet måde af en sikkerhedsstyring (overvågning af yderposition, positionsafhængig aktivering af sikkerhedsfunktioner....).