Sikker hastighedsvagt PNOZ s30 (stand-alone)

Hastighedsovervågning med komfort

Hastighedsvagten PNOZ s30 sørger for sikker overvågning af stilstand, hastighed, position, akselbrud, hastighedsområde og omdrejningsretning i henhold til EN ISO 13849-1 til PL e og i henhold til EN IEC 62061 til SIL CL 3. Mulighed for enkel og komfortabel konfiguration og fejlvisning på display. Dermed findes der den rigtige løsning til hastighedsovervågning for alle applikationer.

Hastighedsvagten PNOZ s30 øger produktiviteten og betjeningspersonalets sikkerhed ved hjælp af sikker overvågning af stilstand, hastighed og omdrejningsretning. Du sparer tid ved klargøring og idrifttagning ved hjælp af komfortabel betjening med menustyring. Parametrene kan indstilles ved hjælp af drejeknap (push and turn) og display.

Hastighedsvagten PNOZ s30 egner sig til alle gængse motorfeedback-systemer og nærhedsafbrydere.

 • Produktiviteten øges ved, at unødvendige frakoblinger forhindres: Der afgives et forvarsel, når en på forhånd defineret advarselstærskel nås
 • Tidsbesparelse ved idrifttagning og ved udskiftning af moduler, fordi parametrene gemmes på chipkortet

Hastighedsvagten PNOZ s30 overvåger sikker stilstand, hastighed, position, akselbrud, hastighedsområde og omdrejningsretning. Med hastighedsvagten PNOZ s30 kan parametrene indstilles komfortabelt med en drejeknap på displayet ved hjælp af menustyring. Der er ikke behov for et separat softwareværktøj. PNOZ s30 giver desuden pålidelighed i arbejdsprocessen ved at forhindre unødvendige frakoblinger.

 • Kan parametreres frit
 • Parameterindlæsning med drejeknap (push and turn)
 • Integreret display
 • Lagring af de indstillede parametre på et chipkort
 • Tolerancer kan indstilles frit for hver enkelt grænseværdi
 • Ved stilstandsfunktion er der mulighed for positionsovervågning af aksen
 • Forvarsel om frakobling, når en bestemt tærskelværdi nås
 • 2 sluttere og 2 brydere som udgangskontakter

Sikkert arbejde med åbne beskyttelsesgitre giver:

 • Reducerede klargøringstider på grund af bedre overblik i klargøringsområdet
 • Større arbejdssikkerhed ved hjælp af sikring af bevægelsesretningen i overensstemmelse med den valgte rykvise funktion
 • Større arbejdssikkerhed ved hjælp af sikkert begrænsede klargøringshastigheder

Sikre bremsefunktioner giver ved hjælp af automatisk test af bremsevirkningen:

 • Reducerede udgifter til vedligeholdelse
 • Øget produktivitet og tilgængelighed
 • Større sikkerhed

Sikkert driftsstop (SOS og SS2) giver større produktivitet ved hjælp af:

 • Bibeholdelse af aksesynkronisme
 • Enklere og hurtig genstart af anlæggene
 • Større sikkerhed ved hjælp af beskyttelse mod uventet genstart af anlægget