Drevintegreret sikkerhed med PMCprotego DS

Safe Motion forener drevteknik og sikkerhedsteknik

Som leverandør af sikker automation har Pilz fokus på sikkerhed. Vi overfører vores knowhow fra sikkerhedsteknikken til drevteknikken. Dermed opstår den optimale, sikre drevløsning med PMCprotego DS ud fra kombinationen af sikkerhedskort og servoforstærker – Safe Motion fra Pilz.

Professionalisme på højt niveau

Mange sikkerhedsfunktioner som f.eks. sikre stopfunktioner, sikre bevægelsesfunktioner og sikre bremsefunktioner garanterer, at arbejdet kan udføres sikkert og økonomisk på et højt niveau. Samtidig giver Safe Motion nye muligheder for samarbejdet mellem menneske og maskine.

Automatisering fra ét og samme firma

Med sikkerhedskortet PMCprotego S er automatiseringsløsningen fra Pilz komplet. Du drager nytte af den komplette løsning fra ét og samme firma. Produkter og værktøjer, der er tilpasset hinanden, giver små udgifter til uddannelse og dokumentation. Den optimale integration af sikkerhedskortet PMCprotego S reducerer omkostningerne kraftigt.

Økonomisk arbejde

Safe Motion giver nye muligheder for samarbejdet mellem menneske og maskine. F.eks. er det muligt at klargøre maskinerne ved sikker, reduceret hastighed. Dermed reduceres klargøringstiden, og den tid, maskinen står til rådighed for processen, øges.

Skalerbar sikkerhed

Servoforstærkeren PMCprotego giver en fleksibel og skalerbar sikkerhedsløsning. Du afgør, hvor meget sikkerhed din applikation kræver. Funktionen "Sikkert frakoblet moment" er grundlaget for alle sikkerhedsfunktioner. Den findes allerede i servoforstærkeren PMCprotego D's grundudstyr. PMCprotego D har en indstiksplads til sikkerhedskortet PMCprotego S. Med sikkerhedskortet får du mange flere sikkerhedsfunktioner.

Her er en oversigt over fordelene:

 • Højdynamiske, korte reaktionstider
 • Sikkerhed uafhængigt af følersystemet
 • Enkel og hurtig idrifttagning
 • Softwareværktøj, der er enkelt at betjene
 • Enkel udskiftning af moduler takket være SD-hukommelseskort (standard- og sikkerhedskonfiguration)
 • Integreret PVIS-diagnose
 • Reduceret ledningsføring
 • Mere funktionalitet og større komfort, fordi der anvendes interne systemværdier
 • Sikkerhedsniveauet kræver kun et standard-feedback-system

Ved at integrere sikkerhedskortet PMCprotego S får du mange sikre stop-, bevægelses- og bremsefunktioner direkte i dit drev: Sikre stop-funktioner.

Sikre stop-funktioner

Sikkert frakoblet moment (Safe torque off)

Sikkert frakoblet moment (Safe torque off)
Med funktionen "Sikkert frakoblet moment" sker der en sikker afbrydelse af energiforsyningen til motoren direkte i servoforstærkeren. Drevet kan ikke fremkalde farlige bevægelser. Hvis STO aktiveres i forbindelse med et bevæget drev, går motoren ukontrolleret i stå.

Sikkert stop 1 (Safe stop 1)

Sikkert stop 1 (Safe stop 1)
Med funktionen "Sikkert stop 1" bremses drevet reguleret ned, og derefter sker der en sikker afbrydelse af energitilførslen til motoren. Drevet kan ikke fremkalde farlige bevægelser i stilstand.

Sikkert stop 2 (Safe stop 2)

Sikkert stop 2 (Safe stop 2)
Med funktionen "Sikkert stop 2" bremses drevet reguleret ned, og derefter indledes et "Sikkert driftsstop". I "Sikkert driftsstop" bevares
alle drevets reguleringsfunktioner.

Sikre bevægelsesfunktioner

Sikkert driftsstop (Safe operating stop)

Sikkert driftsstop (Safe operating stop)
Funktionen "Sikkert driftsstop" overvåger aksens opnåede stop-position og forhindrer, at positionsvinduet forlades. Samtidig bibeholdes drevets reguleringsfunktioner i fuldt omfang. Hvis det overvågede positionsvindue forlades, sker der en sikker frakobling af drevet.

Sikkert begrænset hastighed (Safely-limited speed)

Sikkert begrænset hastighed (Safe-limited speed)
Funktionen "Sikkert begrænset hastighed" overvåger, at drevet overholder en defineret maksimumhastighed. Overskrides hastighedsgrænseværdien, sker der en sikker frakobling af drevet.

Sikkert hastighedsområde (Safe speed range)

Sikkert hastighedsområde (Safe speed range)
Funktionen "Sikkert hastighedsområde" udvider funktionen SLS med overvågning af en minimumhastighed. Det betyder, at der både findes en maksimumhastighed, som ikke må overskrides, og en minimumhastighed, som ikke må underskrides. Hvis en af grænserne over- eller underskrides, slukkes drevet.

Sikker bevægelsesretning (Safe direction)

Sikker bevægelsesretning (Safe direction)
Med funktionen "Sikker bevægelsesretning" sikres det, at et drev kun kan bevæge sig i én (defineret) retning. Hvis den foreskrevne omdrejningsretning ikke overholdes, sker der en sikker frakobling af drevet.

Sikker position (Safely limited position)

Sikkert begrænset position (Safe limited position)
"Sikkert begrænset position" (SLP) overvåger alle yderpositioner, som f.eks. den sikre områdeovervågning af robotter og lineære akser.

Sikkert begrænset trinmål (Safely limited increment)

Sikkert begrænset trin (Safe limited increment) 
Funktionen "SLI" overtager de sikre bevægelsesopgaver i "sikkert begrænsede trin" i processen, som f.eks. valsefremføring på presser.

Sikre bremsefunktioner

Sikker bremsestyring (Safe brake control)

Sikker bremsestyring (Safe brake control)
Funktionen "Sikker bremsestyring" muliggør sikker aktivering af bremser og forhindrer på denne måde nedstyrtning af hængende last.

Sikker bremsetest (Safe brake control)

Sikker bremsetest (Safe brake test)
Funktionen "Sikker bremsetest" kontrollerer bremsens funktion. Med denne test kan man finde fejl i bremsestyringen og i bremsens mekanik. Afhængigt af applikationen og kravene i fareanalysen udføres bremsetesten i hver enkelt produktionscyklus eller også kun for hver 24 timer.

Den eksterne sikkerhedsløsning fra Pilz kan anvendes både sammen med servoforstærkere og frekvensomformere. Grundlæggende kan løsningen anvendes til alle applikationer, hvor hastigheden overvåges afhængigt af driftstypen.

 

Eksempler på applikationer kunne f.eks. være:

 • Bearbejdningscentre, maskinbygning
 • Procesovervågning/-iagttagelse
 • Førerløse transportsystemer f.eks. i forbindelse med højlagre
 • Pick & Place med robotter inden for emballeringsindustrien
 • Scenebyggeri
 • Palletering
 • ...