Sikker bevægelsesovervågning

Den rigtige hastighedsløsning til enhver applikation

Pilz-porteføljen tilbyder forskellige løsninger til sikker bevægelsesovervågning

    
I henhold til det nye maskindirektiv skal driftstilstanden overvåges og opretholdes på en sikker måde, når drevet standses. Også bevægelsesovervågningens sikkerhedsfunktioner – uanset om de er eksterne eller integreret i drevet – skal sikres. Begrebet "sikker" skal her forstås i betydningen "funktionel sikkerhed" i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder EN 61508 og EN ISO 13849-1 for maskiner. Pilz har her den rigtige løsning til de forskellige applikationer.

Hvorfor er sikker bevægelsesovervågning nødvendig?

Sikker overvågning af bevægelser kan implementeres ved hjælp af hastighedsovervågning og anvendes til beskyttelse af betjenings- og vedligeholdelsespersonalet. På denne måde sker der en sikker registrering af farlige bevægelser, og passende modforanstaltninger kan igangsættes rettidigt. Derudover anvendes hastighedsovervågningen til beskyttelse af anlægget for at forhindre mekaniske skader på grund af for hurtige bevægelser eller et konstant produktionsforløb.

Pilz tilbyder forskellige løsninger til sikker overvågning:

Sikker hastighedsvagt PNOZ s30 (stand-alone)

Sikker hastighedsvagt PNOZ s30 (stand-alone)

Sørger for sikker overvågning af stilstand, omdrejningshastighed, omdrejningsretning og akselbrud. Velegnet til alle gængse motorfeedback-systemer samt nærhedsafbrydere.

Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti

Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti

Udvidelsesmoduler til overvågning af stilstand og hastighed.
Kan konfigureres ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator.

Drevintegreret sikkerhed med PMCprotego DS

Drevintegreret sikkerhed med PMCprotego DS

Safe Motion – sikre stop-, bevægelses- og bremsefunktioner.

Automatiseringssystemet PSS 4000

Automatiseringssystemet PSS 4000

Overvågning af sikker position og sikker hastighed i vidt forgrenede anlæg.

Bevægelse sikkert under kontrol

Alle løsninger fra Pilz til sikker bevægelsesovervågning, uanset om det er med den sikre hastighedsvagt PNOZ s30, det konfigurerbare styringssystem PNOZmultiSafe Motion med PMCprotego DS eller automatiseringssystemet PSS 4000, giver følgende fordele:

 • Sikkert arbejde med åbnet beskyttelsesdør
 • Reducerede klargøringstider på grund af bedre overblik i klargøringsområdet
 • Større arbejdssikkerhed ved hjælp af sikkert begrænset klargøringshastighed
 • Hurtigere adgang til maskinen efter påbegyndelse af stilstand

Skræddersyede løsninger til sikker bevægelsesovervågning

Alle løsninger til sikker bevægelsesovervågning har som mål at beskytte operatører og maskiner. Hvilket produkt, der giver dig den bedst egnede løsning, afhænger af, hvor fleksibel din løsning skal være:

Hastighedsvagterne i det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti samt stand-alone-modulet PNOZ s30 anvendes til sikker overvågning af grænsehastigheder og til sikker, reduceret hastighed. Her er displayet til parametrering og diagnose integreret i kabinettet på PNOZ s30 fra produktserien med sikkerhedsrelæer, og dermed er PNOZ s30 som stand-alone-modul en komplet løsning i sig selv.

Med det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti får du ved hjælp af de forskellige interfaces samt I/O-moduler en særdeles fleksibel og kommunikativ løsning. Der kan parametreres forskellige grænsehastigheder i konfigurationsværktøjet (PNOZmulti Configurator), som derefter kan vælges i brugerprogrammet alt efter behov. Begge løsninger kan integreres optimalt i dit anlægsmiljø.

Mens PNOZs30 og PNOZmulti ganske enkelt kan integreres i eksisterende strukturer i forbindelse med hastighedsovervågning, er PMCprotego DS og PSS 4000 ved hjælp af fri parametrering og programmering velegnet til oprettelse af nye strukturer med væsentligt mere fleksible muligheder for udformning. Ved hjælp af den drevintegrerede løsning Safe Motion og den dermed forbundne direkte regulering af akserne får du meget hurtige reaktionstider. Ved brug af automatiseringssystemet PSS 4000 opnår du maksimal frihed. Dine krav kan implementeres individuelt og i overensstemmelse med dine ønsker i den frit programmerbare styring.

Vælg her den passende løsning ud fra dine krav:

Mange muligheder

 • Øget produktivitet takket være sikkert hastighedsområde ved overførselsprocesser i forbindelse med processer, der griber ind i hinanden, som f.eks. transportbånds bufferzoner, og til forhindring af beskadigelser på grund af for hurtig proceshastighed.
      
 • Hygiejnisk tapning takket være sikker bevægelsesretning ved fyldnings- og produktionsprocesser, der kun må køre fremad, som f.eks. tapningsprocesser inden for levnedsmiddelområdet, der kan blive kontamineret ved returløb.
       
 • Øget sikkerhed takket være sikkert driftsstop f.eks. ved at forhindre nedsynkning eller nedfald af hængende last og kørsel med åbnet beskyttelsesdør i driftstype II på værktøjsmaskiner samt ved at forhindre bagfra kommende materiale, der "skubber på", efter at maskinen er standset.
        
 • Sikker klargøring takket være stilstandsovervågning ved frigivet beskyttelsesdør og processer på mindre maskiner, som f.eks. påsætning af etiketter, varme, påstempling af logo, efterfyldning af materiale.
       
 • Kombination af sikker overvågning af hastighed og stilstand f.eks. i bearbejdningscentre til træbearbejdning. Her er det nødvendigt med forskellige hastigheder, fordi der findes forskellige værktøjer og materialer, der skal bearbejdes.