Referencer og brancheløsninger: Lasersvejseanlæg, Soudronic AG

Soudronic AG - Neftenbach, Schweiz: Lasersvejseanlæg

Soudronic AG - Neftenbach, Schweiz: Lasersvejseanlæg

Soudronic AG er producent af lasersvejseanlægget "SoulasDuplexLCL-2200". Anlægget anvendes af voestalpine EUROPLATINEN GmbH & CO fra Østrig. Sikkerhedskonceptet for lasersvejseanlægget implementeres ved hjælp af det programmerbare styringssystem PSS. To produktionslinjer udgør et "SOULAS DUPLEX"-svejseanlæg.

Følgende beskyttelsesanordninger påvirker begge linjer:
NØDSTOP-kredsløb for fælles anordninger, som f.eks. laseren; delvist lasernes sikkerhedsanordninger, som f.eks. stråleovervågning og strålefælde; alle NØDSTOP-knapper på podiet, da der ikke er sikkerhed for en entydig allokering til den ene af de to linjer.

Hver linje er omgivet af en særskilt beskyttelsesbarriere. Derfor påvirker følgende beskyttelsesanordninger kun den tilhørende linje:
Beskyttelsesdørskredsløb, lysbomme ved afstablings- og stablingsplads, alle NØDSTOP-knapper og -anordninger, der er anbragt ved eller i beskyttelsesbarrieren og entydigt kan allokeres til én linje; øvrige, lokale sikkerhedsanordninger.

Der anvendes et programmerbart styringssystem pr. linje. Signalerne fra hvert element analyseres i det programmerbare styringssystem vha. sikkerhedsmoduler (sikkerhedsmoduler, der er godkendt efter kategori 4). Alle analyserede signaler sammenknyttes med hinanden. Samlesignalerne føres til en udgang i det programmerbare styringssystem.

Pilz-komponenterne er via Profibus koblet til en overordnet styring. Fejlmeddelelserne videresendes til et overordnet system.

Brugerfordele

  • Reduktion af ledningsforbruget
  • Modularitet, derfor let at udvide og tilpasse
  • Overførsel af tilstands- og diagnoseoplysninger via bussystem til styringen