Sikker brandsikring i Hackesches Quartier

Automatiseringssystemet PSS 4000 overvåger brandsikringsanlægget i Hackesches Quartier i Berlin.

Automatiseringssystemet PSS 4000 overvåger brandsikringsanlægget i Hackesches Quartier i Berlin.

"Med automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz opfylder vi alle nævnte krav i VDMA-standardiseringsbladet til en automatiseret brandsikringsovervågning. Installationen er klar og enkel. Det er en af grundene til, at vi altid gerne bruger PSS 4000", udtaler Kai Vorbeck, direktør for VM Technik GmbH.

Hackesches Quartier i Berlin

Lovgivningen stiller store krav til sikkerheden i offentlige bygninger: Brandsikringsanlæg skal i nødstilfælde fuldautomatisk gribe til egnede foranstaltninger, der lokaliserer arnestedet og sørger for en hurtig røgudsugning samt sikre flugtveje. VM Technik GmbH, der har fået tildelt opgaven med integration, anvender automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz til overvågning af brandsikringsanlægget i Hackesches Quartier i Berlin, så der kan implementeres en samlet løsning, der set ud fra alle aspekter er sikker og pålidelig.

Hackesches Quartier er et bygningskompleks i seks etager, hvor gastronomi, detailhandel og kontorlokaler er fordelt på 44.000 kvm. Op til 3.000 mennesker har deres daglige gang i anlægget.

Innovativt automatiseringssystem til sikker brandsikring

I de to bygninger i Hackesches Quartier anvendes der 20 styringer af typen PSSuniversal PLC til overvågning og styring af brandmeldeanlægget. Styringerne er forbundet via netværks-switchene PSSnet.

Det brandsikringstekniske anlæg overvåger signalerne fra de knapper og kontakter, der skal betjenes manuelt på brandmeldetavler, signalerne fra bestemte sensorer, aktiveringen af røgudsugningsspjæld, røgmelde- og røgbeskyttelses-trykanlæg samt brandsikrings- og røgudsugningsspjældenes slutpositioner. Der er alene ca. 2.000 spjæld i Hackesches Quartier: De er bearbejdet og programmeret i automatiseringssystemet PSS 4000 med op til 40.000 anvisninger med åben-/lukket-meddelelser samt scenariesammenkobling.


Brugerfordele

  • Enkel og hurtig idrifttagning
  • Ingen tilbagevirkning mellem sikre og usikre funktioner garanterer nulspændingssikker lagring af programmer til styring af røgudsugningsscenarier
  • Fejlfri kommunikation og problemfri dataudveksling mellem styringerne ved hjælp af ringredundans
  • PSS 4000 sørger for en sikker og pålidelig brandsikring


Yderligere oplysninger:

Automatiseringssystemet PSS 4000