Referencer og brancheløsninger: Kantpresse, Schrag Kantprofile GmbH

Schrag Kantprofile GmbH – Hilchenbach, Tyskland: Kantpresse

Schrag Kantprofile GmbH – Hilchenbach, Tyskland: Kantpresse

Modernisering af en 11 m lang kantpresse, hvorpå der kan afkantes plader med en pladetykkelse på op til 4 mm.

Den oprindelige, medkørende beskyttelsesanordning fungerede ikke pålideligt ved temperaturlagdeling af luften, og forårsagede derfor produktionsstop.
Målkravet fra Schrag til Pilz var, at netop denne problematik ikke længere måtte forekomme efter ombygningen af beskyttelsesanordningen til det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip.

Da de mekaniske forarbejder til monteringen af PSENvip var afsluttet, kunne den medkørende beskyttelsesanordning i forbindelse med det konfigurerbare sikkerhedssystem PNOZmulti tages i brug i løbet af få timer.
Den flere uger lange prøvekørsel bekræftede fordelene ved PSENvip, og ejerens forventninger blev mere end opfyldt. PSENvip har også fungeret pålideligt i tilfælde af temepraturlagdelinger ved kantpressen.

Flere maskiner skal nu ombygges til PSENvip.

Brugerfordele

  • Hurtig registrering af fejlårsagen med PSENvip-diagnosefunktioner
  • Kun lidt servicearbejde på PSENvip
  • Pålidelig drift af PSENvip eller kantpressen ved temperaturlagdeling af luften, refleksioner, uvedkommende og diffust lys
  • Da PSENvip er et kamerabaseret system, er det muligt at skifte værktøj uden mekanisk efterjustering; det giver en hurtig omstilling og en høj produktivitet.