Glastechnik Holger Kramp GmbH – Stockelsdorf, Tyskland: Vandbehandlingsanlæg

Glastechnik Holger Kramp GmbH – Stockelsdorf, Tyskland: Vandbehandlingsanlæg

F-Holger-Kramp-GmbH-188

Glastechnik Holger Kramp GmbH sørger for, at forurenet vand fra slibe- og boreopgaver og lignende bearbejdning i løbet af kort tid i renset form igen er til rådighed for produktionsprocessen.

Anlæggene, der består af en eller flere tanke og beholdersystemer, er tæt forbundne med produktionsanlægget via fremløbs- og returløbsvandrør og
pumper. Virksomheden har sammen med applikationsingeniørerne fra Pilz udført en systematisk risikoanalyse for at minimere risiciene for mennesker og miljø og for beskadigelse af anlægget.

På den ene side stod arbejdet med at identificere potentielle farer i forgrunden. På den anden side gjaldt det om at udvikle et operatør- og servicevenligt diagnosekoncept, der i tilfælde af driftsforstyrrelser hurtigt og konkret kan identificere fejlsteder og -årsager samt
give tips til afhjælpning af fejlene og dermed reducere stilstandstiderne så meget som muligt.

NØDSTOP fra Pilz samt de kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode sørger sammen med det multifunktionelle sikkerhedssystem PNOZmulti for sikkerhed.

Det modulopbyggede sikkerhedssystem PNOZmulti overvåger nødkommandoanordninger for alle maskiner og lokalt samt sammenkædningen mellem maskinerne og vandbehandlingen: En fejl i en enkelt maskines område skal ikke straks standse det komplette anlæg. Men hvis den centrale vandbehandling svigter, skal dette medføre en kontrolleret, komplet afbrydelse af anlægget. Derudover registrerer sikkerhedssystemet eventuelle kortslutninger, overvåger pumpemotorernes omdrejningstal og sikrer, at de slukkes i tilfælde af fejl.

Brugerfordele

  • Integreret diagnose- og sikkerhedskoncept garanterer bruger- og diagnosevenlige løsninger samt størst mulig pålidelighed og fleksibilitet
  • Intelligent fejlstyring ved hjælp af prioritering af hændelsesmeddelelserne
  • Letforståelige meldinger i klartekst til hurtig identificering af fejlkilde og -årsag
  • Entydige meddelelser om afhjælpning til hurtig igangsætning af maskinen efter driftsforstyrrelser
  • Brugeren kan selv tilpasse alle meddelelser til applikationen, fra problembeskrivelse til løsningsforslag