Det sikre, åbne bussystem SafetyBUS p

SafetyBUS p

Det sikre, åbne bussystem SafetyBUS p anvendes til sikker og hurtig overførsel af tidskritiske informationer i forbindelse med decentrale styringsstrukturer.

 

I overhalingsbanen med SafetyBUS p

SafetyBUS p – det sikre, åbne bussystem

SafetyBUS p har bevist sin værdi i hele branchen med for øjeblikket over 120.000 noder. Mange brugere har dagligt økonomiske fordele ud af systemet. Der er f.eks. tale om:

 • Decentrale, sikre netværk med sensorer og aktuatorer
 • Opfyldelse af de højeste sikkerhedskrav i henhold til internationale standarder
 • Hurtige reaktionstider ved farlige hændelser
 • Korte stilstandstider ved hjælp af integreret diagnose

 

Kort reaktionstid ved hjælp af hændelsesorienteret overførsel

Kort reaktionstid ved hjælp af hændelsesorienteret overførsel

SafetyBUS p arbejder hændelsesorienteret, dvs. at der kun sendes informationer, når tilstanden for de centrale og decentrale ind-/udgange eller for busdeltagerne har ændret sig. Derfor er SafetyBUS p specielt velegnet til at forbinde anlæg med forskelligt udformet meddelelseshyppighed og høje krav til reaktionstiden.

 

Sikker kommunikation uden tilbagekobling

Med SafetyBUS p overføres sikkerhedsrelevante signaler fysisk og logisk adskilt fra informationer fra standard-styringsprocessen. Denne påvirker dermed ikke sikkerhedsfunktionerne – hvilket er afgørende, når systemet skal stå sin prøve.

 

Korte stilstandstider ved hjælp af sikker gruppefrakobling

Korte stilstandstider ved hjælp af sikker gruppefrakobling

Sensorer og aktuatorer sluttes til SafetyBUS p-sikkerhedsstyringen via decentrale ind-/udlæsningsmoduler. Logisk sammenhængende dele af anlægget kan i applikationen konfigureres som grupper og frakobles separat i tilfælde af driftsforstyrrelser. Den øvrige del af produktionsprocessen fortsætter.

 

Maksimal sikkerhed, der opfylder alle standarder

SafetyBUS p er godkendt:

 • BG for kategori 4 i henhold til EN 954-1, EN 60204, EN IEC 62061
 • TÜV i henhold til AK 6 DIN V 19250, SIL 3 i henhold til EN IEC 61508, NFPA 79 

Dermed er der sikret ubegrænset anvendelse i sikkerhedsapplikationer.

Sikre, decentrale netværk til maskiner og anlæg

Med SafetyBUS p kommer sensorer og aktuatorer sikkert i netværk på decentralt niveau – direkte eller via decentrale ind-/udlæsningsmoduler.

 • Sikker overførsel af decentrale ind-/udgangssignaler
 • Direkte tilslutning af sikkerhedsrelaterede sensorer og aktuatorer
 • Sikkerhedsrelateret sammenkobling af flere PSS-styringer

 

 • Oprettelse af logiske sikkerhedsgrupper, som i tilfælde af driftsforstyrrelser kan frakobles enkeltvist, mens resten af produktionsprocessen fortsætter.

 

Systemegenskaber

Ved SafetyBUS p drejer det sig om et Multi-Master-System med lineær bus-topologi på basis af det gennemprøvede og etablerede bussystem CAN. Tre aspekter er en del af SafetyBUS p:
 • Decentralisering af sikkerhedsstyringerne PSS via decentrale ind-/udgangsmoduler
 • Direkte tilslutning af sikkerhedsrelaterede sensorer og aktorer til SafetyBUS p
 • Den sikkerhedsrelaterede sammenkobling af flere sikkerhedsstyringer

Alle tre aspekter kan implementeres i et SafetyBUS p-netværk. Således tilsluttes f.eks. nødstop og beskyttelsesdørkontakter normalt via decentrale I/O-moduler og mere komplekse feltbusmoduler som f.eks. lysgitre, scannere o.l. derimod direkte til SafetyBUS p. En eller flere sikkerhedsstyringer, der er tilkoblet via SafetyBUS, overtager databehandlingen.

Godt repræsenteret

Det sikre, åbne bussystem SafetyBUS p anvendes til sikker, hurtig overførsel af tidskritiske informationer i forbindelse med decentrale styringsstrukturer. Det anvendes i i forskellige brancher sammen med de programmerbare styringssystemer PSS og det decentrale I/O-system PSSuniversal:

 

  

 • Bilindustrien: Overvågning af produktionsforløb i presseværk, råkarrosseri-fremstilling, drivline, ved slutmontering og i lakeringsanlægget
 • Svævebaneteknik: Overvågning af den komplette strækning, af ind- og udstigning, kabinestatus og registrering af tovpositioner
 • Procesteknik: Sikker overvågning og regulering af fyringsanlæg, overvågning af ventiler, væskeniveauer og brændstof/luft-forhold.
 • Stål- og aluminiumforarbejdning: Sikker overvågning under vedligeholdelse og genstart
 • Emballeringsindustrien: Sikker overvågning af påfyldnings-, bestyknings- og emballeringsprocesser
 • Presser: Økonomisk anvendelse på enkelte presser eller på presselinjer