Software PSS 4000

Pilz Automation Suite PAS4000 - Enkel håndtering af komplekse funktioner

Softwareplatformen PAS4000 indeholder forskellige editorer til PLC-programmering og konfiguration samt softwaremoduler.

I PAS4000 er værktøjerne til projektering, programmering, idrifttagning og drift nøje afstemt efter hinanden. Datagrænsefladerne er udformet ensartet og forenkler dermed udvekslingen af informationer i alle automatiseringens faser. 

  

Enkel PLC-programmering og konfiguration

Den grafiske programeditor PASmulti er velegnet til konstruktører. Den indeholder et omfattende bibliotek med allerede certificerede softwaremoduler, f.eks. til positionsregistrering eller til generelle funktioner som nødstop. Modulerne til standard og sikkerhed forenkler oprettelsen af automatiseringsprogrammer betydeligt. I PAS4000 er editorerne PAS STL (Structured Text), PAS LD (Ladder Diagram) og PAS IL (Instruction List) i overensstemmelse med EN/IEC 61131-3 til rådighed
til PLC-programmering. Disse editorer er af TÜV Süd klassificeret som LVL (Limited Variablity Languages). Med klassificeringen af editorerne som LVL findes der for første gang editorer til PLC-programmering, der opfylder kravene til udarbejdelse af sikkerhedsrelateret brugersoftware.

  

De identiske programmeringsmiljøer i PASmulti og PAS IL/PAS STL/PAS LD muliggør en enkel håndtering. Softwaremoduler, der skrives af brugeren i f.eks. PAS STL, kan uden problemer overføres til PASmulti. På denne måde kan komplekse projekter med softwaredele fra forskellige editorer struktureres enkelt og overskueligt. Der er et program til rådighed, der giver et centralt overblik over den komplette applikation.

Følgende softwarefunktioner er til rådighed:

Yderligere oplysninger:

Få mere at vide om EN/IEC 61131-3

Brug den letanvendelige softwareplatform PAS4000 til på en helt enkel måde at programmere og konfigurere styringssystemet PSSuniversal PLC/PSSuniversal multi til automatiseringssystemet PSS 4000.

Download de aktuelle softwareversioner af automatiseringssystemet PSS 4000:

Software Downloads

Software PAS4000 & Readme

 

Program-editoren PASmulti – ganske enkelt enkelt

Opret programmer enkelt, hurtigt og intuitivt: Med program-editoren PASmulti er det enklere end nogensinde i automatiseringssystemet PSS 4000.

Ledningsføring med musen: Med drag-and-drop kan du f.eks. frit konfigurere ind- og udgange og sammenknytte dem ved hjælp af logiske elementer. Enkle symboler og tegn letter opgaven.

To verdener, samme håndtering: Uanset om du programmerer i "IEC-verdenen" eller konfigurerer med PASmulti, er programmiljøet det samme og håndteringen helt enkel. Moduler, som du selv har skrevet med PAS IL-editoren i henhold til EN/IEC 61131-3, kan helt enkelt overføres til PASmulti og f.eks. knyttes til færdiglavede moduler. ...til sikkerheds- og standardopgaver!

Modularitet helt enkelt: Med det modulære system kan du opdele maskiner og og anlæg i små mekatroniske enheder og opnår således – også i software-værktøjet – en høj grad af genanvendelighed og standardisering. 

Styringssystemerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi kan programmeres/konfigureres med den grafiske editor PASmulti.

 

Structured Text, Ladder Diagram og Instruction List til sikkerhed og automatisering

Styringssystemerne PSSuniversal PLC kan som programmerbare logiske styringer programmeres i de nævnte programmeringssprog i EN/IEC 61131-3 til standard- og sikkerhedsopgaver. Aktuelt er PAS STL (struktureret tekst), PAS LD (ladder diagram) og PAS IL (instruktionsliste) til rådighed – flere editorer i henhold til EN/IEC 61131-3 følger.  

 

 

Structured Text (PAS STL), Ladder Diagram (PAS LD) og Instruction List (PAS IL) er til rådighed som editorer i henhold til EN/IEC 61131-3.

Dermed er der nu for første gang mulighed for PLC-programmering til sikkerhed og automatisering med Structured Text, Ladder Diagram og Instruction List – hvilket også er bekræftet af TÜV Süd.

Moduler – genanvendelighed og standardisering

Du har et omfattende bibliotek af færdiglavede Fail-safe- og standardmoduler til rådighed, som muliggør en høj grad af genanvendelighed. Desuden kan du selv oprette moduler og derefter genanvende dem.

Ved at kombinere moduler kan der også defineres mere komplekse funktioner. Ved at samle disse moduler i ét modul er du sikret en enkel håndtering.

  • Projekter opdeles og struktureres funktionelt
  • Moduler kan genanvendes så ofte som ønsket
  • Ændringer i modulet dokumenteres og administreres centralt

På denne måde reducerer du tid og omkostninger i planlægnings-, implementerings-, installations- og vedligeholdelsesfasen.

 

I værktøjet er der mange forskellige softwaremoduler til sikkerhedsfunktioner til rådighed:  

  • Generelle funktioner (f.eks. nødstop, beskyttelsesdør, bekræftelsesknap, ...)
  • Bearbejdning af analoge værdier (f.eks. grænseværdiovervågning)
  • Pressefunktioner (f.eks. elektronisk kamskiveværk, vinkelposition, ...)
  • Positionsregistrering (f.eks. signalgiver for absolutte værdier, signalgiver for inkrementværdier, ... )
  • Brænderstyring

L-PAS4000-188

Normalt er modellerne udformet således, at du får licens til et bestemt funktionsomfang, dvs. at du betaler for det hele på forhånd, uanset om du bruger alle funktioner eller ej.  Hos os er det anderledes – du betaler kun for de funktioner, du bruger. Hvordan fungerer det? Det er helt enkelt:

Bestem selv, hvilke softwareomkostninger der er i projektet.

Du har altid alle funktioner til rådighed. Dette sikrer vi ved at tilbyde software-platformen PAS4000 gratis til download for alle. Du kan nu vælge at bruge de tilbudte funktioner mod betaling eller selv programmere de nødvendige funktioner.

Erhvervelse af licens

Her er det også nødvendigt at erhverve en licens. Men du skal kun betale for de funktioner, du rent faktisk bruger i et projekt. De forskellige funktioner har en pointværdi, de såkaldte PASunits.

PASunits

PASunits omfatter de forskellige programeditorer samt funktionsmoduler, som Pilz har programmeret på forhånd, og også særlige netværksfunktioner. Når brugeren har testet et projekt, og det skal godkendes til produktionsbrug, får det en licens i PAS4000. I denne proces beregnes de forskellige PASunits, som er anvendt i projektet, og de overføres fra softwarens pointkonto til projektet. Du kan købe PASunits hos Pilz og overføre dem til pointkontoen.