Produktiv variant til kantpresser

Den produktive variant af automatiseringssystemet PSS 4000 + den medkørende beskyttelsesanordning PSENvip

Den medkørende beskyttelsesanordning PSENvip og styringen PSSuniversal PLC (en del af automatiseringssystemet PSS 4000) er den optimale løsning til kantpresser. Med denne kombination kan du opnå en produktivitetsstigning på op til 30 %!

Styringen PSSuniversal PLC overtager her to centrale opgaver: Overvågning af den dynamiske muting og af hastighedsprofilen under bremsning. Funktionerne er til rådighed som moduler i softwareplatformen PAS4000.

Under afkantningsprocessen kan der køres i længere tid med høj hastighed mod metalpladerne.

Produktivt og sikkert

Under afkantningsprocessen kan der ved hjælp af den dynamiske muting-metode køres i længere tid med høj hastighed mod metalpladerne. Den tid, som overværktøjet tilbagelægger med reduceret hastighed, reduceres dermed til et minimum. Kombineret med Fast Control Unit kan der opnås en endnu større produktivitet, fordi endnu kortere frakoblingstider er mulige.


Fordelene ved denne løsning:

  • Høj tilgængelighed, systemet påvirkes ikke af vibrationer, diffust lys og interferens
  • Enkel håndtering ved hjælp af hurtigt værktøjsskift (softwareunderstøttet justering)
  • Kan tilpasses fleksibelt til den pågældende applikation vha. de alsidige I/O-moduler
  • Innovativt, produktivt system med indbyrdes afstemt hard- og software med TÜV-godkendelse.
  • Produktivitetsstigning med op til 50 % ved hjælp af den dynamiske muting-metode og kombineret med Fast Control Unit.