Sceneteknik

Sikker sceneteknik med automatiseringssystemet PSS 4000

"En særlig fordel ved hele styringen er, at den er baseret på basiskomponenter, der har bevist deres praktiske anvendelighed inden for industrien. Vi har ikke skullet anvende særligt udviklede komponenter, der ville have gjort systemet mere kompliceret og dyrere i drift og vedligeholdelse."

Falko Mißbach, direktør for AMW

Lys, lyd og især bevægelse er de vigtigste komponenter i moderne sceneteknik. Når der på spillestedet hele tiden er sceneelementer i bevægelse, og der af og til svæver tunge ting over skuespillernes hoveder, er sikkerhed af central betydning. Sceneteknikken har derfor behov for fleksible og sikre styringssystemer. Virksomheden Automatisierungstechnik und Maschinenbau Wendisch GmbH & Co KG (AMW), der ligger i nærheden af Dresden, tilbyder skræddersyede løsninger, bl.a. i forbindelse med automatisering og maskinproduktion.

Partnerskab for sikker sceneteknik

I tæt samarbejde med Pilz har AMW udviklet en løsning til sceneteknik, der gør teknikken mere fleksibel og sikker. De teaterspil, der umiddelbart anvendes i scenedrift, skal opfylde kravene til funktionel sikkerhed i henhold til SIL 3 i EN IEC 61508. Løsningen til sikker sceneteknik er baseret på automatiseringssystemet PSS 4000.

Enkel håndtering af komplekse styringsstrukturer

Med automatiseringssystemet PSS 4000 kan der opbygges komplekse styringsstrukturer, der alligevel er enkle at håndtere for brugeren. Automatiseringssystemet gør det muligt at udnytte fordelene ved den decentrale styringsstruktur uden samtidig at skulle tage en større kompleksitet med i købet. Styringen PSSuniversal PLC overvåger alle spilstyringens funktioner. De nødvendige informationer til styringen leveres af synkrogiverne PSENenco. Disse udfører i kombination med PSSuniversal PLC og særlige softwaremoduler en sikker overvågning af bevægelserne.

Præcis regulering og bevægelse ved hjælp af servoforstærkeren PMCprotego

Brugen af PSS 4000 sammen med servoforstærkeren PMCprotego i forbindelse med sikker styring af spil muliggør ud over præcis regulering af servomotorerne alle tænkelige kørsler og bevægelser.

Anvendelsen af automatiseringssystemet PSS 4000 inden for sceneteknik garanterer ud over en fleksibel styring og overvågning af samtlige bevægelser også en hurtig og entydig diagnose i tilfælde af fejl.