Procesindustri

Sikker overvågning af rørledninger med automatiseringssystemet PSS 4000

"Det afgørende for os var, at PSS 4000 har sikkerhed og automatisering i samme system, at det hele ganske enkelt kan implementeres med software, der betjenes intuitivt, og at forholdet mellem pris og ydelse er uden for konkurrence", roser Zhu Yi Ming, ingeniør hos Guo Peng Technical Co. Ltd.

Gasrørledningen strækker sig over 2.500 kilometer fra vestkysten i Myanmar til Kunming i provinsen Yunnan i Kina. Siden idrifttagningen i juli 2013 er der strømmet 30 milliarder kubikmeter gas om året fra vest til øst. Rørledningen er et fælles projekt mellem det statsejede China National Petroleum og Myanmar Oil and Gas Enterprise og skal gøre Kina lidt mere uafhængigt af transporter ad søvejen.

For at kunne transportere gassen pålideligt anvendes der et elektrisk opvarmet system fra Guo Peng Technical Co. Ltd., som garanterer en bestemt minimumtemperatur og det dermed forbundne ledningstryk. Derudover er der opstillet 14 kompressor- og kontrolstationer langs hele strækningen for at holde risiciene for mennesker og miljø samt beskadigelser på anlægget på så lavt et niveau som overhovedet muligt.


PSS 4000 opfylder høje krav

En gasrørledning er i princippet ikke andet end et komplekst produktionsanlæg med mange forskellige krav til sikkerhed og styring. Derfor besluttede man sig for automatiseringssystemet PSS 4000 med dets mange forskellige funktioner og kombinationsmuligheder. Et ultimativt krav til systemet var evnen til at kunne overvåge sikre PID-regulatorer i forbindelse med gastemperaturen og gasstrømmen. PID-reguleringen sker via et særligt softwaremodul i den tilhørende softwareplatform PAS4000.


Distribuerede styringsfunktioner til vidt forgrenede anlæg

Styringen PSSuniversal PLC i automatiseringssystemet PSS4000 anvendes i alle 14 kompressorstationer og kommunikerer med den overordnede anlægsstyring via Modbus/TCP. Desuden kan den ud over temperatur, gasstrøm, tryk og nødstop-knapper også overvåge og styre automatiseringsfunktioner som sirener og signallamper.

"Pilz leverede i forbindelse med dette projekt ikke kun teknikken, men var også en partner i øjenhøjde ved udviklingen af en optimal projektløsning, ekspert og rådgiver i sikkerhed samt hjælper ved programmering og implementering af projektet", sammenfatter Zhu Yi Ming, ingeniør hos Guo Peng Technical Co. Ltd.

Endnu et gasrørledningsprojekt mellem Kina og Usbekistan er under planlægning.


Yderligere oplysninger:

Automatiseringssystemet PSS 4000