Logistik

PSS 4000 sørger for sikker og effektiv styring og overvågning af førerløse transportsystemer.

Styring og overvågning af førerløse transportsystemer

"Ud over den høje grad af fleksibilitet og anvendelse af moduler i automatiseringssystemet PSS 4000 var Pilz' mange års knowhow inden for sikkerheds- og automatiseringsteknik afgørende. Pilz understøttede os optimalt lige fra konceptets start gennem udvikling og valg af teknik til idrifttagningsfasen", siger Pieter van Caesbroeck, direktør for MoTuM.

Førerløse transportsystemer er en effektiv og gennemprøvet løsning, der gør det muligt at opfylde de konstant stigende krav i produktions- og distributionsprocesserne til korte gennemløbstider, små lagerbeholdninger og høj fleksibilitet. De anvendes inden for mange brancher. Systemerne er efterspurgte som omkostningseffektive interne transportløsninger især på grund af deres fleksibilitet, præcision, pålidelighed og sikkerhed. Den belgiske virksomhed MoTuM, der producerer førerløse transportsystemer, besluttede sig af de førnævnte årsager for automatiseringssystemet PSS 4000 til overvågning af sådanne systemer.

En belgisk logistikeksperts logistikcenter blev her udstyret med i alt 15 laserunderstøttede AGV'er (engelsk: Automated Guided Vehicle). Målet var en betydelig forøgelse af kapaciteten.


Førerløst, men sikkert og effektivt

I hvert af de førerløse transportsystemer i logistikcentret sidder der en styring af typen PSSuniversal PLC. De kontrollerer den enkelte transportenheds hastighed og retning. Styringen og overvågningen af den på forhånd definerede sikkerhedszone sker afhængigt af den målte hastighed og drejningsvinkel. Hvis hastigheden f.eks. er høj, får den integrerede scanner tildelt et større sikkerhedsområde, som den skal overvåge. Scanneren modtager derudover signaler om det førerløse transportsystems retning, når det foretager en retningsændring. På denne måde kan det område, der skal overvåges, udvides i alle retninger. Dermed er systemet i stand til at kompensere bremselængden. Det er en fordel i forhold til konventionelle førerløse transportsystemer, hvor der normalt kun er integreret en standardstyring.


PSS 4000 til sikker retnings- og hastighedsovervågning

Styringerne PSSuniversal PLC overtager frem for alt styringen og overvågningen af de relevante sikkerhedsfunktioner. Derudover styres standardopgaver som læsning på og aflæsning af AGV'erne. Disse opgaver overtages af ekstra sensorer og hastighedssensorer, der er tilsluttet styringen for at registrere retning og hastighed. Tællermodulet i styringen PSSuniversal muliggør sikker analyse af hastighed, position og stilstand i kombination med funktionsmodulerne i brugerprogrammet.

Der er installeret lysgitre af typen PSENopt på hver enkelt førerløs transportanordning for på en sikker måde at registrere alle pallernes bevægelser på det førerløse transportsystem. Når der opstår en uventet bevægelse af pallerne, der ligger uden for den definerede styrke, sendes denne oplysning straks til styringen PSSuniversal PLC på den relevante AGV, og det pågældende førerløse system standses.

Ved at anvende løsningen kunne ekspeditionen af paller i logistikcentret optimeres betydeligt. F.eks. blev indgangskapaciteten forøget til 150 paller i timen, og den mulige udgangskapacitet er efterhånden oppe på 300 paller i timen.