Brandsikringsanlæg

Automatiseringssystemet PSS 4000 overvåger brandsikringsanlægget i Hackesches Quartier i Berlin.

Automatiseringssystemet PSS 4000 overvåger brandsikringsanlæg i Hackesches Quartier

"Med automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz opfylder vi alle nævnte krav i VDMA-standardiseringsbladet til en automatiseret brandsikringsovervågning. Installationen er klar og enkel. Det er en af grundene til, at vi altid gerne bruger PSS 4000", udtaler Kai Vorbeck, direktør for VM Technik GmbH.

                
Automatiseret brandsikring i Hackesches Quartier


Hackesches Quartier i midten af Berlin betragtes som en shopping- og lifestyle-oase. I bygningskomplekset på seks etager er der gastronomi, detailhandel og kontorlokaler på et bruttoetageareal på ca. 44.000 kvm.

Op til 3.000 mennesker arbejder i og besøger dagligt Hackesches Quartier. Eftersom brandsikringsanlægget ved første forsøg ikke opfyldte kravene fra TÜV, blev virksomhederne VM Technik GmbH og Pilz inddraget på anbefaling fra en brandsikringsekspert: Ved at bruge automatiseringssystemet PSS 4000 kunne der implementeres en, set ud fra alle aspekter, sikker og pålidelig samlet løsning på brandsikringen. 

Da der ikke fandtes fælles standarder, anvendte man VDMA-standardiseringsbladet, der beskriver kravene til automatiseringssystemers pålidelighed og sikkerhed.


PSS 4000 sørger for sikkerhed og pålidelighed

I de to bygninger i Hackesches Quartier overtager 20 styringer af typen PSSuniversal PLC overvågningen og styringen af brandmeldeanlægget. Styringerne er forbundet via netværks-switchene PSSnet.

Det brandsikringstekniske anlæg overvåger signalerne fra de knapper og kontakter, der skal betjenes manuelt på brandmeldetavler, signalerne fra CO-sensorerne, aktiveringen af røgudsugningsspjæld, røgmelde- og røgbeskyttelses-trykanlæg samt brandsikrings- og røgudsugningsspjældenes slutpositioner. Der er alene ca. 2.000 spjæld i Hackesches Quartier: De er bearbejdet og programmeret i automatiseringssystemet PSS 4000 med op til 40.000 anvisninger med åben-/lukket-meddelelser samt scenariesammenkobling. Afhængigt af udgangssituationen åbnes et passende scenarie, der overvåges af PSS 4000 for plausibilitet. Via standardudgange aktiveres signallamper på en tavle i brandmeldecentralen, som giver brandvæsenet et hurtigt overblik over den aktuelle situation, hvis der opstår brand.

PSS 4000 sørger altså for defineret udfaldssikkerhed og definerede reaktionstider. Automatiseringssystemet arbejder tilbagekoblingsfrit mellem sikre og ikke-sikre funktioner, garanterer nulspændingssikker lagring af programmer til styring af røgudsugningsscenarier og forhindrer uvedkommende adgang til programmet.

For de besøgende og brugerne i Hackesches Quartier forbliver det et usynligt system, der opfylder sin opgave i det nødstilfælde, der forhåbentlig aldrig opstår, og sørger for en pålidelig brandsikring.