Havnelogistik

Automatiseringssystemet PSS 4000 overvåger omladning af containere i havnen Khalifa Port i Abu Dhabi

"Med automatiseringssystemet PSS 4000 har vi opnået meget mere, end vi oprindeligt ville. Derudover ville konventionelle koncepter aldrig have givet den samme ydelse. Også vores kunde er overbevist om den valgte løsning, ja den overgår endda hans forventninger", betoner Javier Rizo, salgsleder for Material Handling TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Cooperation).

Intelligent og sikker håndtering

Den moderne containerhavn, der ligger mellem byerne Abu Dhabi og Dubai, anvender den mest moderne teknik til håndtering, styring og sikkerhed. For at minimere fragt- og containerskibes liggetider er de logistiske processer for en stor dels vedkommende automatiserede. Det gælder også stabelkranerne til lands og til vands, som på landsiden overtager læsning og aflæsning af lastbiler og på vandsiden stiller containerne fra skibene klar, så de kan afhentes af de mobile shuttle-enheder.

Automatiseringen af havnekranerne kræver en innovativ og fleksibel automatiserings- og sikkerhedsteknik.


Pålidelig og effektiv automatisering af kraner

Automatiseringssystemet PSS 4000 overvåger alle havnekranernes sikkerhedsrelaterede funktioner. Decentralisering og fordelingen af styringsfunktionerne spiller her en vigtig rolle. I stedet for en central styring har man et modulopbygget brugerprogram i et centralt projekt til rådighed. Derved opnås en enkel og ensartet håndtering i det samlede projekt. Netop dette var af stor betydning ved omladning af containere i havnen Khalifa Port.

I det centrale omladningsområde findes 19 "blokke". Hver blok består af en stabelkran til vands og til lands, der kører på fælles skinner. I hver af de enkelte blokke er der integreret en styring af typen PSSuniversal PLC og to decentrale systemer af typen PSSuniversal I/O.


Sikker overvågning af havnelogistik

Hver styring af typen PSSuniversal PLC overvåger i sit område alle sikkerhedsrelaterede funktioner som f.eks. nødstop, beskyttelsesdøre, positionsovervågning, lysgitre og scannere. Der anvendes her både digitale ind- og udgange samt relækontakter. Automatiseringssystemet PSS 4000 bearbejder også standarddata i det samlede system: Her indlæser styringen PSSuniversal PLC alle indgange og videregiver status til den overordnede styring via endnu en protokol. Den overordnede styring bearbejder disse informationer og sender dem tilbage til PSSuniversal PLC, der derefter foretager den passende omskiftning af standardudgangene.

"I starten ville vi kun bearbejde de sikkerhedsrelaterede signaler via PSS 4000. Men da vi opdagede, hvilke alsidige muligheder det fleksible system har, besluttede vi også at implementere standard-ind- og udgangene via PSS 4000. Dette havde den fordel, at vi ikke behøvede at montere flere I/O-moduler i de i forvejen godt fyldte styreskabe. På denne måde har vi i sidste ende sparet plads og penge", bekræfter Javier Rizo fra TMEIC.

Som protokol for det sikkerhedsrelaterede netværk anvendes realtids-Ethernet SafetyNET p til pålidelig udveksling og synkronisering af styrings- samt fail-safe-data og tilstande.