Brosikring

Automatiseringssystemet PSS 4000 sørger på Pont de Recouvrance for sikker overvågning af position og hastighed.

Sikker og effektiv løfteproces: PSS 4000 anvendes på en af de største hævebroer i Europa

Pont de Recouvrance i den vestfranske by Brest er en af de største hævebroer i Europa. Med en bropillehøjde på 70 meter, en længde på hævefaget på 88 meter og en bredde på 15 meter er den ikke kun en vigtig del af byens arkitektur, men også en hyppigt anvendt trafikforbindelse i byen. Den er nu blevet suppleret med byens interne skinnetrafik – hvilket også krævede en tilpasning af den tekniske sikkerhed til de øgede krav.

Ud over den mekaniske modernisering medførte denne ombygning også en fornyelse af det elektriske udstyr. Virksomheden Joseph Paris besluttede sig for automatiseringssystemet PSS 4000 som midtpunkt for moderniseringen af styringen af broens bevægelser.


Realtidsoverførsel som udslagsgivende egenskab

Et afgørende kriterium for anvendelsen af automatiseringssystemet PSS 4000 var ud over den sikre overførsel af alle hævefagets relevante positionsdata også muligheden for at bearbejde disse data i realtid via SafetyNET p.

I maskinrummene i hver ende af broen sørger de forskellige hardware- og softwarekomponenter i PSS 4000 nu for overvågningen af signalerne. Via realtids-Ethernettet SafetyNET p kommunikerer broens ender med hinanden, således at broen hæves ens i begge ender. Kommunikationen er opbygget som ringtopologi: Hvis kommunikationen afbrydes et sted i ringen, aktiveres en alternativ kommunikationsvej, således at dataene alligevel kan videresendes inden for ringtopologien uden afbrydelse.


Styring og overvågning af de sikkerhedsrelevante funktioner med PSS 4000

Samtlige data for position og hastighed på alle de dele af broen, som bevæger sig sammen med hævefaget, bearbejdes ikke kun sikkert, men også i realtid. Derudover overvåger PSS 4000 justeringen af brofagenes vandrette position både på langs og på tværs. Hvis der her f.eks. forekommer højdeforskelle, afhjælpes de automatisk – inden for definerede grænseområder. Hvis grænserne overskrides, standses hævefagets bevægelse straks. Wirens stramning kontrolleres også permanent. Derudover overtager PSS 4000 overvågningen af hastigheden, således at hævefaget f.eks. ikke går hårdt imod under sænkning eller ved et uheld bevæger sig nedad, mens et skib passerer nedenunder.

Automatiseringssystemet PSS 4000 muliggør med sin fleksibilitet en sikker og effektiv anvendelse – især ved renoveringer. På denne måde kan anlæg nemlig skræddersys til nye krav.