Automatiseringssystemet PSS 4000

Pss4000 banner 530x140

Automatiseringssystemet PSS 4000 står for et optimalt samspil mellem hardware- og softwarekomponenter, netværksmoduler og realtids-Ethernet. Systemet udmærker sig i modsætning til den klassiske automatisering ved mange forskellige funktioner og kombinationsmuligheder. Det har allerede vist sin værdi i mange applikationer inden for forskellige brancher.

Automatiseringssystem med ny tilgangsvinkel!

PSS 4000: Det Industrie 4.0-kompatible automatiseringssystem

Ved hjælp af den konsekvente fordeling af styringsfunktioner er det med automatiseringssystemet enklere og mere fleksibelt at implementere PSS 4000-projekter end med de hidtidige systemer. Dette gælder både for enkeltstående maskiner og for anlæg i netværk. Yderligere oplysninger om Industrie 4.0 finder du her.

  • Klassisk automatisering: En central styring overvåger anlægget/maskinen. Alle signaler bearbejdes via denne styring, og alle sensorer og aktuatorer har forbindelse til denne styring. Ved hjælp af decentrale I/O-moduler kan I/O-funktioner delvist flyttes til periferien, så der opnås kortere afstande for f.eks. sensorernes ledningsføring. Signalerne bearbejdes som regel ikke lokalt.
     
  • Konsekvent fordeling af styringsfunktioner: I automatiseringssystemet fordeles styringsfunktionerne i fuldt omfang og flyttes til periferien. Styringsdata, fail-safe-data og tilstande udveksles og synkroniseres via realtids-Ethernettet SafetyNET. På denne måde spiller det ingen rolle for styringsfunktionen, hvor den tilhørende programdel afvikles. I stedet for en central styring har man med vores automatiseringssystem et modulopbygget brugerprogram i et centralt projekt til rådighed. Derved opnås en enkel og ensartet håndtering i det samlede projekt.

Program for automatiseringssystemet PSS 4000

Hardware i automatiseringssystemet PSS 4000

Hardware

Løsninger til sikkerhed og automatisering: Styringer, I/O-systemer og netværkskomponenter.

Software i automatiseringssystemet PSS 4000

Software

Softwareplatformen PAS4000 indeholder forskellige editorer til PLC-programmering og konfiguration samt softwaremoduler.

Diagnose med automatiseringssystemet PSS 4000

Diagnose

Takket være en konsekvent diagnose og visualisering opdages fejl hurtigt og effektivt – så du opnår reducerede stilstandsperioder.

Funktioner i automatiseringssystemet PSS 4000

Funktioner

I automatiseringssystemet er der flere funktioner til rådighed til implementering af de mest forskelligartede applikationer.

Applikationer i automatiseringssystemet PSS 4000

Applikationer

Her finder du højdepunkter blandt allerede implementerede applikationer.

 
 Automatiseringssystemet PSS 4000 – Simplify your Automation™

Konsekvent fordeling af styringsfunktioner

Med automatiseringssystemet PSS 4000 kan styringsfunktionerne uden problemer fordeles direkte i periferien. På denne måde er det muligt at have et centralt overblik over distribuerede automatiseringsstrukturer – og dertil kommer enkel håndtering. Som bruger opretter du et modulopbygget brugerprogram og dermed ét projekt, hvorigennem alle deltagere i netværket konfigureres/programmeres. Derudover letter kommunikationen via realtids-Ethernettet SafetyNET p samspillet mellem de enkelte komponenter. Deltagerne i netværket kommunikerer automatisk med hinanden – yderligere konfiguration er ikke nødvendig.

 

Sammensmeltning af sikkerhed og automatisering

Sammensmeltningen af sikkerhed og automatisering er i centrum i automatiseringssystemet PSS 4000. Med dette system kan der implementeres automatiseringsløsninger for sikkerhed og automatisering, der er enkle at håndtere for dig som bruger. Systemet er fysisk set sammenblandet, men uden tilbagekobling. Programmøren og brugeren får frihed til både at konfigurere med funktionsmoduler og programmere med kildekode i editorer, der er i overensstemmelse med EN/IEC 61131-3. Det centrale element til dette arbejde er softwareplatformen PAS4000 med forskellige editorer og moduler. Du får ensartede editorer, der kan bruges til opgaver inden for både automatisering og sikkerhedsteknik.

Med PAS4000 har du et ensartet programmeringsmiljø til konfiguration og PLC-programmering til rådighed.

   

Arbejd uafhængigt af hardware

Tidligere var det nødvendigt at vælge hardwaren ved starten af projekteringen/programmeringen. Efterfølgende ændringer var meget besværlige. Med PSS 4000 er det anderledes: Her kan man vente med at vælge hardware og fordele programmet på hardwaren til et meget sent tidspunkt, fordi dette i meget vidt omfang er uafhængigt af projekteringstrinnet. Hvis man f.eks. konstaterer, at to styringer af typen PSSuniversal PLC funktionsmæssigt ikke er tilstrækkeligt til at klare opgaven, kan der integreres en tredje styring. Brugerprogrammet kan omfordeles uden større arbejde.