Maskinsikkerhed i andre brancher

"Rapporten fra Pilz var klar, distinkt og brugervenlig. Den havde lige præcis den tilstrækkelige mængde tekniske detaljer, således at vi nøje kunne se, hvilke af standardernes krav vores anlæg ikke opfyldte. Derudover viste rapporten nøjagtigt, hvad vi skulle gøre for at afhjælpe manglerne."

     - Justin Smyth, Senior Project Engineer hos Norbord

Byggebranchen

Maskiner Sikkerhed i byggeriet.

Der opstår særlige, farlige situationer i forbindelse med fremstilling af produkter til byggebranchen på grund af store maskiner og komplekse fremstillingsmetoder, som f.eks. ved fremstilling af cement, varmeisolering og træbeklædninger. Vi sørger for, at dine maskiner er sikre.

Energi

Maskiner Sikkerhed i energisektoren.

Vi hjælper operatører af kul-, gas-, olie- og kernekraftværker med at udvikle og implementere sikkerhedssystemer, således at sikkerheden er garanteret.
Vindmølleanlæg skal producere effektivt og med høj kapacitet. Ved hjælp af vores knowhow hjælper vi dig med at udvikle sikkerhedskoncepter og -løsninger, således at anlægget også kan anvendes sikkert ved høje vindstyrker.

Transport og trafik

Maskinsikkerhed i transportsektoren.

Klapbroer, sluser og trafiksignalsystemer skal fungere forudsigeligt og problemløst for at garantere sikkerheden inden for trafik og transport. Vi definerer de grundlæggende sikkerhedskrav på grundlag af risikovurderingen og udvikler passende løsninger.

 

Husk, hvis din branche ikke er at finde på vores side, at Pilz har stor erfaring inden for alle brancher.