Danmark | dansk

Kursus- og undervisningssystemer

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES er modulopbyggede kursus- og undervisningssystemer med moderne, industrielt anvendte komponenter til praktisk undervisning i elektroteknik. PES består af forskellige sikkerheds- og automatiseringsfunktioner, der er overskueligt anbragt på et betjeningspanel.

Med undervisningssystemerne kan kommende elektroteknikere lære at programmere styringer og implementere maskiners og anlægs sikkerhedsfunktioner så tæt på virkeligheden som muligt.

Optimale undervisningssystemer til vidensudveksling inden for sikker automatisering

Undervisningssystemerne er et optimalt hjælpemiddel til vidensudveksling for trainees, lærlinge og studerende og giver maksimal relation til praksis i undervisningen. Systemerne anvendes også ofte til intern voksenuddannelse i virksomhederne.

Kursus- og undervisningssystemerne lærer om:

  • Hvordan maskindirektivet 2006/42/EF skal implementeres korrekt, og
  • hvilke krav der stilles til maskiners og anlægs sikkerhedsfunktioner i henhold til DIN EN ISO 13849-1.
Modulopbyggede kursus- og undervisningssystemer

Pilz Education Systems PES som perfekt undervisningshjælp på skoler og universiteter

  • Simulationsmoduler til praktisk undervisning på mange områder inden for fremstilling af maskiner og anlæg
  • Idrifttagning og konfiguration af maskiners sikkerheds- og automatiseringsfunktioner direkte på systemet
  • Anvendelse både i laboratorier og undervisningslokaler
  • Modulær udvidelse og enkel udskiftning af enkeltmoduler
  • Dette medfølger: Øvelsesopgaver, teknisk dokumentation og baggrundsinformation (på engelsk og tysk)

Til komplet simulation af en maskine skal der bruges et modul fra hvert af områderne sensorteknologi, logik og aktuatorteknologi fra nedenstående produktprogram. Der findes mange forskellige udvidelsesmoduler til hvert betjeningselement.

Ved det pågældende betjeningselement finder du information om, hvilke udvidelsesmoduler du kan anvende sammen med betjeningselementet.

Vores produktprogram:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk