Workshop ”Risikovurdering”

Målsætning

Workshop Risikovurdering

Workshoppen giver deltagerne viden og færdigheder til at udføre en risikovurdering på maskiner i henhold til EN ISO 12100. Risikovurderingen er nødvendig og et grundlæggende element inden for maskinsikkerhed, og den er det første skridt mod overensstemmelse med lovmæssige bestemmelser (Maskindirektivet 2006/42/EF) og standarder. Denne workshop guider deltagerne igennem risikovurderingsprocessen for maskiner vha. billeder og videoer. Målet er at sætte deltagerne i stand til at identificere farer og udføre risikovurderinger (alvorlighed og sandsynlighed for forekomst). Desuden bedømmes risikoen, og der undervises i teknikker til risikonedsættelse.

Indhold

 • Direktiver og standarder for risikovurdering
 • Anvendelse af de forskellige metoder for risikovurdering
 • Hazard Rating Number (scoresystem)
 • Risikomatrix
 • Beskyttelsesforanstaltninger
 • Risikonedsættelse og tilbageværende risici
 • Velgennemprøvede foranstaltninger for risikovurdering
 • Praktiske eksempler

Målgruppe

 • Producenter og ejere af maskiner
 • Ansvarlige for standarder
 • Maskinkonstruktører
 • Konstruktører af anlæg og styresystemer
 • Tekniske chefer
 • Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
 • Tekniske indkøbere (i særdeleshed af maskiner og industrianlæg)
 • Ansvarlige for opgradering og vedligeholdelse af maskiner og anlæg
 • Medarbejdere i konstruktions-, udviklings-, produktions- og kvalitetsafdelinger

Kolding

Bestillingsnummer

DK900151

Beskrivelse

1 dag, start: kl. 9:00, slut: kl. 16:15

Maksimalt deltagerantal

20

Pris

DKK 3.950,- pr. person

Datoer og registrering

07/02/2017 - 07/02/2017

20/09/2017 - 20/09/2017

Hovedstadsområdet

Bestillingsnummer

DK900151

Beskrivelse

1 dag, start: kl. 9:00, slut: kl. 16:15

Maksimalt deltagerantal

20

Pris

DKK 3.950,- pr. person

Datoer og registrering

08/03/2017 - 08/03/2017

11/10/2017 - 11/10/2017

Aalborg

Bestillingsnummer

DK900151

Beskrivelse

1 dag, start: kl. 9:00, slut: kl. 16:15

Maksimalt deltagerantal

20

Pris

DKK 3.950,- pr. person

Datoer og registrering

29/03/2017 - 29/03/2017

29/11/2017 - 29/11/2017

Inhouse-kursus

Bestillingsnummer

DK900251

Beskrivelse

Efter aftale

Maksimalt deltagerantal

Efter aftale

Pris

Efter aftale

Datoer og registrering

På forespørgsel