Danmark | dansk

Risikovurdering i forbindelse med maskinsikkerhed

Første trin mod maskinsikkerhed: Risikovurdering

Risikovurdering i forbindelse med maskinsikkerhed

Risikovurderinger er nøglen til maskinsikkerhed. Du baner vejen for den grad af risikoreduktion, der er både effektiv og økonomisk. Mange aktiviteter, som udføres af betjenings- og servicepersonalet på maskiner, er forbundet med stor risiko.

Ofte fører selv få faktorer til et uheld. Når du bygger, udbygger eller sammenkæder maskiner, er en fagligt korrekt udført risikoanalyse det bedste grundlag for en sikker konstruktion af maskinerne eller for fastlæggelse af beskyttende foranstaltninger og dermed for maskinsikkerheden.

"Den fagkyndige risikovurdering, som Pilz udfører, er det bedste grundlag for din egen, sikre konstruktion af et anlæg samt for fastlæggelsen af beskyttelsesforanstaltningerne. Pilz har virkelig forstået at videregive deres egen kompetence i forbindelse med sikkerhedsteknik til os, så vi kan drage nytte af den."

Karlfried Pfeifenbring, ansvarshavende HESQ, BARD-Gruppe

Pilz – din partner i forbindelse med risikovurdering og maskinsikkerhed

Vi overtager ansvaret og udfører sammen med dig en teknisk kontrol af dine maskiner i overensstemmelse med de gældende nationale og/eller internationale standarder og direktiver/retningslinjer. Det er målet med risikovurderingen at finde og vurdere de eksisterende farer samt fastlægge foranstaltninger til reduktion af risiciene.

Risikovurderingen fra Pilz indeholder følgende:

  • Fastlæggelse af gældende standarder og forskrifter
  • Fastlæggelse af maskinens grænser
  • Fastlæggelse af samtlige farer inden for hver af maskinens livsfaser
  • Risikovurdering og -bedømmelse
  • Anbefalet fremgangsmåde til reduktion af risikoen

Dine fordele med maskinsikkerhed ved hjælp af systemintegration

  • Læg grundstenen til maskinsikkerhed med vores risikovurdering
  • Sørg for, at maskindirektivet overholdes
  • Integrer sikkerheden i nye eller modificerede maskiner med en tidlig fastlæggelse af risici
  • Drag fordel af vores virksomheds (Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern) tekniske kompetence og objektivitet
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk